Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΙΠΕ “ΟΧΙ”

Αρκετά χρόνια είχαμε να δούμε τόσα πολλά μέλη να προσέρχονται στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που κλήθηκε να  γνωμοδοτήσει επί των τεχνικών έργων και του προσχεδίου του Προυπολογισμού έτους 2015.  Από τα 32 μέλη της Επιτροπής προσήλθαν τα 23, εκ των οποίων τα 20 παρέμειναν μέχρι τέλους της συνεδρίασης που έκλεισε με τη ψηφοφορία. Στη συνεδρίαση,όπως ορίζει ο Νόμος, προέδρευε ο Δήμαρχος Σαρωνικού Γ. Σωφρόνης, ενώ ατύπως παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Δ.Συμβουλίου κα Μ.Κόλλια μαζί με τον Αντιδήμαρχο κο Στ.Γκίνη

Στη διάθεση των μελών της επιτροπής υπήρχαν τα τεχνικά προγράμματα κάθε περιοχής  καθώς και ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ χωρίς όμως  να υπάρχει καμία ενδεικτική απεικόνιση σύνταξης προυπολογισμού.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συλλόγου “Ενότητα Σαρωνικού”  Δ.Κλούρας -μέλος της Επιτροπής- κατέθεσε ΕΝΣΤΑΣΗ κατά της διαδικασίας ζητώντας την επανάκληση της Επιτροπής σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Νόμος για τους εξής λόγους.

1. Δεν τηρήθηκε η προθεσμία των 7 εργασίμων ημερών για τη πρόσκληση των μελών της επιτροπής

2. Δεν κοινοποιήθηκαν οι εισηγήσεις και το υλικό τεκμηρίωσης κατά παράβαση της Νομοθεσίας που προβλέπει να προσκομιστούν οι αποφάσεις και των 5 τοπικών Συμβουλίων, οι εισηγήσεις της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ο προυπολογισμός του 2014 και η πορεία της εξέλιξής του, καθώς και τα Πρακτικά της προηγούμενης Επιτροπής Διαβούλευσης 

3, Στους κωδικούς του Λογιστικού Σχεδίου δεν υπάρχουν ούτε καν ενδεικτικά ποσά τα οποία προορίζονται να διοχετευτούν σε αυτούς τους κωδικούς.

Ακολούθησε διάλογος με τον Δήμαρχο ο οποίος είπε ότι ο Νόμος ορίζει τη σύγκληση της Επιτροπής ΠΡΙΝ τη σύνταξη του σχεδίου του προυπολογισμού και υπήρχε αρκετός χρόνος για όποιον ήθελε να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, ενώ η κα Μ.Κόλλια υποστήριξε ότι η πρόσκληση έγινε από την ίδια στις 20/10,εντός της προθεσμίας διαφωνώντας με τον Δ. Κλούρα.  Ωστόσο αποδείχτηκε και από μαρτυρίες  μελών της επιτροπής ότι σε μερικές περιπτώσεις η πρόσκληση επιδόθηκε μόλις την προηγούμενη ημέρα.

Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της Επιτροπής (Δήμαρχος), ενώ θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να βάλει αμέσως  το ζήτημα σε ψηφοφορία και να αποφασίσει η επιτροπή αν θα επανακληθεί η όχι, με δεδομένο προφανώς ότι μέχρι 14 Νοεμβρίου θα πρέπει να ψηφιστεί ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ από το Δημοτικό Συμβούλιο, άφησε τη συζήτηση να κυλίσει και αφού κατέθεσαν όσοι είχαν να καταθέσουν τις απόψεις τους, κάλεσε την επιτροπή να ψηφίσει προκαλώντας πάλι τις αντιδράσεις του εκπροσώπου της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ σε ότι αφορά τη νομιμότητα σύγκλησης της επιτροπής.

Τελικά τα μέλη της επιτροπής ψήφισαν ως εξής.

6 έδωσαν θετική ψήφο, 

2 ψήφισαν ΟΧΙ, 

7 δήλωσαν “ΠΑΡΩΝ” και

5 ψήφισαν τη πρόταση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (περί αναβολής)

Η δυσμενής για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προυπολογισμό ψηφοφορία , όπως δήλωσαν ο Δήμαρχος κος  Γ Σωφρόνης και η κα Μ.Κόλλια, δεν επηρεάζει τη συνέχεια της διαδικασίας κατά την οποία την επόμενη Πέμπτη θα κληθεί πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κα ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2015, καθότι η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι Γνωμοδοτικό και όχι Αποφασιστικό όργανο.

 

20141030_193402

20141030_193241

Categories