ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΦΑΣΗΣ

Η αντίδραση στη Α’  ΦΑΣΗ της Μελέτης  Χρήσεων γης της Σαρωνίδας, ξεκίνησε την 25/1/14  με τη παρουσίαση της Μελέτης από το μελετητικό Γραφείο και έληξε με το Δημοτικό Συμβούλιο της 15/10/14  το οποίο παρέλαβε ουσιαστικά μόνο την  αποτύπωση της Μελέτης. Η Προμελέτη θα χρησιμοποιηθεί στην Β1 φάση για να υποστεί όλες τις αλλαγές και τις προτάσεις των φορέων της περιοχής, τη νέα κατεύθυνση που έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο και λαμβάνοντας υπ΄όψιν και τον νέο Ν. 4269/14 που στο μεταξύ τέθηκε σε ισχύ.

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έγιναν πολλά και  γράφτηκαν ακόμα πιο πολλά με επίκεντρο πάντα τις Ενστάσεις και τις ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του Συλλόγου “ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ” που κατόπιν υιοθετήθηκαν από τους ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε όλη σχεδόν τη κοινωνία της Σαρωνίδας υπό μορφή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και υπογραφών που έχουν φτάσει ήδη στις 1500.

O Paraktios επιχειρεί  να ενημερώσει συνοπτικά όσους δεν έχουν κατανοήσει το ζήτημα, χρησιμοποιώντας τμήματα συζητήσεων από την ενημέρωση της 25/1/14 και από το Δημοτικό Συμβούλιο της 15/10/14. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μεμονωμένα αποσπάσματα, αποδίδουν  κατά τη γνώμη μας την ουσία και τη πορεία του ζητήματος. Όσοι επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο, υπάρχει πλούσια, αναλυτική και ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΈΝΗ ενημέρωση στις σελίδες του Συλλόγου “ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”  στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των  links που υπάρχουν στο τέλος αυτού του δημοσιεύματος.

 

Το  video της 25/1/14που χρησιμοποιήθηκε  είναι παραγωγή του Οδυσσέα Μανουσαρίδη.

Το video του Δημοτικού Συμβουλίου της 15/10.14 προέρχεται από το αρχείο του Paraktios.gr


 

ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ 1500 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, έχοντες άμεσο έννομο συμφέρον σε σχέση με το ζήτημα των χρήσεων γης στη Σαρωνίδα, διαμαρτυρόμασθε για το γεγονός, ότι δεν υπήρξε η παραμικρή διαβούλευση πριν ανατεθεί από το Δήμο η σύνταξη μελέτης για την αλλαγή – διαμόρφωση χρήσεων γης στη Σαρωνίδα, αλλά και κατά τη διαμόρφωση της προμελέτης (Στάδιο Α΄). Διαμαρτυρόμασθε, επίσης, για το γεγονός, ότι και μετά την υποβολή της προμελέτης δεν τύχαμε της δέουσας ενημέρωσης από τις δημοτικές αρχές. Το κενό ενημέρωσης ανελαβαν να καλύψουν, σχεδόν αποκλειστικώς, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς και πολίτες.

Είμαστε αντίθετοι με τη χωροθέτηση χρήσεων «Πολεοδομικού Κέντρου» και «Γενικής Κατοικίας» οπουδήποτε στη ρυμοτομημένη Σαρωνίδα, καθώς και με την κατάργηση της αποκλειστικής κατοικίας, συμφωνώντας απολύτως με τη γνωμοδότηση, η οποία έχει υιοθετηθεί και κατατεθεί εντός του Ιουλίου 2014, υπό τη μορφή ενστάσεως, από το σύλλογο «ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» και άλλους ενεργούς πολίτες της Σαρωνίδας, στην οποία και παραπέμπουμε. Δεχόμασθε μόνο την καθιέρωση «Αμιγούς Κατοικίας», μόνο σε τμήματα της Λ. Σαρωνίδας και μόνο σε  οικόπεδα (όχι οικοδομικά τετράγωνα), που εφάπτονται στη Λ. Σαρωνίδας, υπό την προϋπόθεση, ότι ο Ν. 4269/2014 δίνει αυτή τη δυνατότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, να μην υπάρξει η παραμικρή μεταβολή. Ούτως ή άλλως, για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή σε σχέση με το συγκεκριμένο ή και με άλλα τόσο σοβαρά ζητήματα πρέπει να προηγείται ολοκληρωμένη ενημέρωση των κατοίκων της Σαρωνίδας από το Δήμο και τοποθέτησή τους, συλλογικά, επί αυτών των ζητημάτων.


Επιλέγοντας το ακόλουθο link μπορείτε να ενημερωθείτε εις βάθος για όλες τις πτυχές του ζητήματος

πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

Categories