Θρυμματιστής κλαδιών στο Δήμο Καλαμάτας

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ !!

Δίπλα στο Βιολογικό Καθαρισμό, στην πλατεία κομποστοποίησης των παλιών εγκαταστάσεων της ΜΟΛΑΚ, λειτουργεί ο θρυμματιστής του Δήμου. Το μηχάνημα αυτό θρυμματίζει τα φυτικά υπολείμματα από τα κηπάρια του Δήμου και τα κλαδεύματα μεμονωμένων δένδρων. Τα τρίμματα οδηγούνται αφενός στη Μαραθόλακκα, όπου χρησιμοποιούνται για την κομποστοποίηση του οργανικού υπολείμματος των απορριμμάτων, αλλά και στο Βιολογικό Καθαρισμό για ανάμειξη με τη λυματολάσπη.

Ο Δήμος μπορεί να εξυπηρετήσει και ιδιώτες, εφόσον είναι μεγάλα σε όγκο τα υπολείμματα από την περιποίηση κήπων και οικοπέδων. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών στο τηλ. 27213 60856 και θα πρέπει να μεταφέρουν οι ίδιοι τα κλαδεύματα και άλλα φυτικά υπολείμματα στον προαναφερθέντα χώρο προκειμένου να θρυμματισθούν.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ F/B ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Categories