Σε 4 κάδους πλέον τα απορρίμματα, αλλαγές στην διαχείριση και την ανακύκλωση των αποβλήτων

Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη , το Σχέδιο Νόμου για την «Ενίσχυση της Ανακύκλωσης και βελτίωση της Διαχείρισης των Αποβλήτων» με κανόνες όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της ανακύκλωσης της χώρας σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ. Με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται υποχρεωτική χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο).

Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά μόνο τους δήμους αλλά και όλους τους φορείς λειτουργίας μεγάλων χώρων συνάθροισης του κοινού όπως λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, μεγάλα ξενοδοχεία, νοσοκομεία γήπεδα, πανεπιστήμια, εμπορικά κέντρα κλπ. Επιπλέον διπλασιάζεται ο στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (από 10 σε 20%) για το 2020 και τίθενται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα των διεργασιών ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου καταργείται η υποχρέωση άδειας συλλογής και μεταφοράς από τους Δήμους και διευκολύνεται η θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων.

Στόχος είναι η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων υποχρεώσεων χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευμάτων, ποιοτικών κριτηρίων για τα προϊόντα της ανακύκλωσης, καθώς και κανόνων, όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

Ακόμη προβλέπονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των ΣΕΔ, την καλύτερη αξιοποίηση των εσόδων τους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχό τους και τη διασφάλιση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στο κλάδο της ανακύκλωσης.

«Η ενίσχυση της Ανακύκλωσης σε μια σύγχρονη Ελλάδα, σηματοδοτεί στην πραγματικότητα την καθημερινή δράση του αυτονόητου. Αποτελεί κλειδί στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός βιώσιμου και αειφόρου μοντέλου Διαχείρισης των Αποβλήτων, που ταυτόχρονα θα δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως έχει καταδείξει και η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή εμπειρία.

Είναι τουλάχιστον παράλογο, ακόμη και σήμερα και παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Ανακύκλωσης στη χώρα μας, να οδηγούνται καθημερινά στους ΧΥΤΑ ανεξέλεγκτες ποσότητες αποβλήτων, οδηγώντας τους χώρους αυτούς σε πρόωρο κορεσμό και εντείνοντας τα χρόνια προβλήματα που παρατηρούνται στη διαχείριση των αποβλήτων.» τόνισε ο υπΠεκα Γιαννης Μανιάτης .

Η ανακύκλωση σε αριθμούς
Το 2012, για τις συσκευασίες επιτεύχθηκε ανάκτηση 58,60% του συνόλου αποβλήτων συσκευασίας έναντι του στόχου 60% (έτος στόχος 2011), ενώ για το γυαλί 54,7% έναντι του στόχου 60% και για τα μέταλλα 38,2% έναντι 50%. Επιπλέον, έως το 2020, η ανακύκλωση του χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών και μετάλλων που προέρχονται από τα αστικά απόβλητα πρέπει να ανέλθει στο 50% κ.β..
Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης:http://www.opengov.gr/minenv/?p=6490

Της Φαίης Χρυσοχόου
http://www.antenna.gr/

Categories