Πρόταση αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής, από την ΠΡΩΣΥΝΑΤ

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ κατέθεσε πρόταση με τις βασικές αρχές της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής, στα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, στον ΕΔΣΝΑ και στην περιφερειακή ένωση δήμων (ΠΕΔ) Αττικής. Την πρόταση συνοδεύει η παρακάτω επιστολή.

Προς τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ

Το σχέδιο για τη συγκεντρωτική και ιδιωτικοποιημένη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, με προμετωπίδα τα τέσσερα φαραωνικά εργοστάσια επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, έχει πλήρως απονομιμοποιηθεί και βρίσκεται ένα βήμα πριν την οριστική του κατάρρευση. Η δυνατότητα να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα μοντέλο αποκεντρωμένης, φιλοπεριβαλλοντικής και ήπιας διαχείρισης, με χαμηλό κόστος και δημόσιο χαρακτήρα, υπάρχει.

Οι fast track αναθεωρήσεις των περιφερειακών σχεδιασμών (ΠΕΣΔΑ), που ζήτησε το ΥΠΕΚΑ, η πρόθεση του ΥΠΕΣ να περιορίσει τις αρμοδιότητες των δήμων στη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων και η τελευταία απόπειρα να μπει κάτω από την κηδεμονία του ΥΠΕΚΑ η διαμόρφωση των νέων περιφερειακών σχεδιασμών, το μόνο που προδίδουν είναι την ανησυχία των αρχιτεκτόνων του φιλοεργολαβικού σχεδιασμού.

Σε αυτήν τη χρονική στιγμή, το περιφερειακό συμβούλιο και ο ΕΔΣΝΑ χρειάζεται να υπερβούν τις γενικές διακηρύξεις και να αναλάβουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες, που θα δρομολογήσουν το πέρασμα στο νέο μοντέλο διαχείρισης. Υπερεπείγοντα χαρακτήρα αποκτά η ακύρωση των διαγωνισμών ΣΔΙΤ, που βρίσκονται σε εξέλιξη και η ριζική αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού της Αττικής.

Για να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο αυτή η διαδικασία, χρειάζεται το περιφερειακό συμβούλιο, που έχει την ευθύνη της έγκρισης του ΠΕΣΔΑ και ο ΕΔΣΝΑ, που έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, να έχουν ένα σαφές πλαίσιο στόχων και επιδιώξεων, στη βάση του οποίου θα κινηθούν οι μελετητικές ομάδες, που θα εκπονήσουν τη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ και τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ. Το πλαίσιο αυτό, εκτός των άλλων, θα αποτελέσει και την αναγκαία βάση για να αναπτυχθούν ουσιαστικά σχέδια τοπικής διαχείρισης από τους δήμους της Αττικής και για να τεκμηριωθεί η χρησιμότητά τους.

Η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, θέλοντας να συμβάλλει σε αυτήν την προσπάθεια καταθέτει στο περιφερειακό συμβούλιο ολοκληρωμένη πρόταση με τις βασικές αρχές της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής, με την προσδοκία ότι η σχετική συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο και στον ΕΔΣΝΑ θα ξεκινήσει πολύ σύντομα.

2014_11_22_πρόταση βασικών αρχών αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής.pdf

 

Categories