ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Τη Δευτέρα 8/12 ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο

Καλύβια, 4-12-2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Σαρωνικού όπως έχει ήδη ενημερώσει τους πολίτες, έχει προχωρήσει στη σύσταση Κοινωνικού Παντοπωλείου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ενίσχυσης των κοινωνικών δομών του Δήμου, με στόχο την καταπολέμηση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών.

Ο νεοσύστατος επίσημος φορέας του Δήμου εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις, των οποίων απώτερος σκοπός μας είναι η δημιουργία πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό. Διοικητικά ο φορέας υπάγεται στο Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και καταθέτουν αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τη Δευτέρα 8  Δεκεμβρίου 2014 και εφεξής.

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα υποβάλλονται στην υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι», Σουνίου 4 Καλύβια στην κα Νάνση Μαργώλη. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα: Ανάβυσσος – κα Σμαράγδα Πατσαβούρα,

Κουβαράς – κα Κωνσταντίνα Βρεττού,

Παλαιά Φώκαια – κα Μαριάννα Ματζουράτου,

Σαρωνίδα -κος Χαράλαμπος Γαλάνης.

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής
Για την έγκριση των αιτήσεων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Υποχρεωτικά:
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2) Κάρτες ανεργίας όλων των μελών (απαιτείται τουλάχιστον τρίμηνη ανεργία)
3) Ταυτότητες όλων των μελών.
4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.
5) Τελευταία φορολογική δήλωση όλων των μελών.
6) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο σε περίπτωση κατοικίας με ενοίκιο.
Κατά περίπτωση:
7) Βεβαίωση από Παντοπωλείο Δήμου στον οποίο είναι Δημότες περί μη
συμμετοχής σε αυτό (* για ετεροδημότες).
8) Σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιβαρύνεται οικονομικά από την κατάσταση
υγείας του, πρέπει να προσκομίζει τη σχετική ιατρική γνωμάτευση.
9) Σε περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε έκτακτη περίσταση που θέτει το
άτομο ή την οικογένεια σε δυσμενή οικονομική κατάσταση, έκθεση των
γεγονότων και οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν την ύπαρξη
αυτής της έκτακτης περίστασης.
10) Δήλωση με την οποία να επιτρέπεται στην κοινωνικό λειτουργό του
προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” να διενεργήσει οποιοδήποτε έλεγχο
προς οποιαδήποτε αρχή και φορέα για διαπίστωση του περιεχομένου της
αίτησης και των επισυναπτομένων εγγράφων.
11) Αλλοδαποί προσκομίζουν άδεια παραμονής και διαβατήριο σε φωτοτυπία.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα
διαχειρίζεται μόνον η υπηρεσία του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”.

Categories