ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 11/12/14. Β’ ΜΕΡΟΣ

Συναινετικό, ήρεμο και χωρίς “κόντρες¨ μέχρι το 21ο θέμα θα  μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος το  Δημοτικό  Συμβούλιο της 11/12/14 του οποίου παραθέτουμε το β’ και τελευταίο μέρος της βιντεοσκόπησης.

Η Συζήτηση του 12ου θέματος ήταν κατά τη γνώμη μας η πιο σοβαρή υπόθεση και  αφορούσε στην  μέχρι τώρα οικονομική κατάσταση του Δήμου. Ο Δήμαρχος Γ.Σωφρόνης για πολλοστή φορά, (κατόπιν ερώτησης του κου Κωνσταντέλου) εξήγησε την υπόθεση του δανείου των 10,3 εκ ευρώ, περιέγραψε τη σημερινή οικονομική εικόνα του Δήμου Σαρωνικού,  και έδωσε επίσης μία ανάγλυφη εικόνα της ¨διαδρομής του χρήματος¨ όπως την χαρακτήρισε, αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Στο ¨εορταστικό¨ όμως και χαλαρό κλίμα της συνεδρίασης έδωσε τέλος η συζήτηση του21ου θέματος που αφορούσε διαγραφές ποσών χρέωσης ύδρευσης λόγω λάθους της Υπηρεσίας. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κος Κωνσταντέλος, στη προσπάθειά του- άστοχη κατά την αποψή μας-  να καταδείξει την κακή κατά τη γνώμη του  λειτουργία της διαδικασίας, κατέφυγε σε χαρακτηρισμούς εις βάρος του Αντιδημάρχου κου Δημητρίου  περί ¨σειράς παραβάσεων¨και ¨συναλλαγές αιρετών σε βάρος των Δημοτών¨, φράσεις που “δυναμίτισαν¨ τη συνεδρίαση.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ VIDEO.  (Η εύρεση γίνεται με αναφορά στο χρονικό σημείο του  video)

5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2014. 

6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2014. (3:44 min)

7. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 109.378,26€ από ΥΠΕΣ που αποτελεί τα τρία δωδέκατα (3/12) του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2014( 6η δόση) σύμφωνα μετο άρθρο 27 του Ν.3756/2009, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. (4:30)

8. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 30.269,03€ από ΥΠΕΣ της Δ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2014 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους για το Β΄ εξάμηνο 2014. (6:39)

9. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 81.575,00 από το ΥΠΕΣ της κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2014 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητας (6η ,7η ,8η και 9η (9οκαι 10ο δωδεκατημόριο)δόση 2014).  (9:25)

10.Κατανομή ποσού από χρηματοδότηση του ΥΠΕΣ της κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) ετών 2013 και 2014 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες (11η και 13η δόση 2013, 1η έως 9η (9ο και 10ο δωδεκατημόριο) δόση 2014».  (10:28)

11.Διόρθωση της αρ. 252/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Λήψης απόφασης περί επιβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων» δυνάμει του αρ. πρωτ.67325/46010/2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (13:45)

12.Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων γ΄ τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2014. (19:30)

13. Συμπλήρωση της αρ. 227/2014 απόφασης Δ.Σ. και αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΑΔΜΚΕΣ, λόγω παραίτησης του Διευθύνοντα Συμβούλου (58:13)

14.Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου στη Δ.Κ. Σαρωνίδας. (1:06)

15.Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας. (1:41)

16.Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και το Κοινοτικό Ιατρείο της Δ.Κ. Σαρωνίδας. (1:42)

17.Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου στη Δ.Κ. Καλυβίων. (1:43)

18.Λήψη απόφασης περί ορισμού αρμοδίου οργάνου για σφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 80 του Ν. 3463/06(ΚΔΚ).    (1:44)

19.Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης στην υπάλληλο του Δήμου Μ….. Ε….., λόγω συνταξιοδότησης. (1:47)

20.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης  Φορολογικών Διαφορών και αμφισβητήσεων (1:48)

21.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους χρέωσης με υπαιτιότητα του Δήμου. (1:57)

22.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους του Π Β του , λόγω επανελέγχου των στοιχείων από την Υπηρεσία Εσόδων. (2:30)

23.Λήψη απόφασης επί αίτησης Π. Ε.  περί διαγραφής ποσού από καταλόγους ύδρευσης. (2:31)

Categories