Την ακύρωση των 4 διαγωνισμών Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ, αποφάσισε η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ

Την ακύρωση των τεσσάρων διαγωνισμών με αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής με ΣΔΙΤ, αποφάσισε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, ύστερα από σχετική εισήγηση της πρόεδρου του, Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου ζητήσε από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) την ακύρωση των τεσσάρων διαγωνισμών σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 312/2014 απόφασης της Ε.Ε., ανατρέποντας το σχέδιο των ΣΔΙΤ για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ. Η ίδια υπογράμμισε το σχέδιο αυτό είναι ασύμβατο με την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, την οποία έχει ως προτεραιότητά της η νέα Διοίκηση.
“Το ισχύον ΠΕΣΔΑ συντηρεί τη διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων και επιβάλλει την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής ως εσαεί κύριο υποδοχέα του 85% των παραγομένων αποβλήτων. Το σχέδιο των 4 ΜΕΑ υπηρετεί ακριβώς αυτή τη στρατηγική επιλογή”, τόνισε η Περιφερειάρχης, Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, προσθέτοντας: “Είμαστε σαφείς: απορρίπτουμε συνολικά και επί της αρχής το περιεχόμενο και τον τρόπο της υλοποίησης του σχεδίου για τις 4 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ”. Και η ίδια κάλεσε την Ε.Ε. να δικαιώσει τους πολυετείς αγώνες των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων στους ΟΤΑ και των κοινωνικών κινημάτων και να ακυρώσει τους σχεδιασμούς για σειρά λόγων.
Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι “το σχέδιο των 4 ΜΕΑ με ΣΔΙΤ υποσκάπτει τις προτεραιότητες και τις αρχές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς προϋποθέτει την εγγυημένη τροφοδοσία των ΜΕΑ με απορρίμματα και την απαλλαγή των επενδυτών για κάθε μεταβολή των συνθηκών”. Το γεγονός επίσης ότι ο “σχεδιασμός αυτός εκπονήθηκε και προωθήθηκε σε συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας”, ότι “προωθεί τη δέσμευση των ΟΤΑ, μέσω της ενεχυρίασης των δημοτικών τελών επί τριακονταετία”. “Επιβαρύνονται οι δημότες μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών, καθώς, σύμφωνα με τη λογική του σχεδιασμού αυτού, στόχος είναι η διασφάλιση, επί 30 χρόνια, της απρόσκοπτης κερδοφορίας των επενδυτών”.
“Οι σχεδιασμοί των ΣΔΙΤ για τις 4 Μονάδες Επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων δεν είναι μονόδρομος”. “Αντιθέτως, μονόδρομος είναι η επιλογή ενός οικονομικά και οικολογικά δίκαιου και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων. Όπως μονόδρομος είναι η αντίσταση στους σχεδιασμούς της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία άρον – άρον, επιχειρεί να περιορίσει τα περιθώρια δράσης της νέας διοίκησης”, παρατήρησε, κλείνοντας την εισήγησή της η πρόεδρος του Συνδέσμου και Περιφερειάρχης Αττικής.

(Επισυναπτέται η εισήγηση της Περιφερειάρχη και Προέδρου του ΕΔΣΝΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.dinamizois.gr
www.renadourou.gr
Fb: /renaperifereia
Twitter: @renadourou

Το Γραφείο Τύπου, 29/12/14


 

Εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του ΕΔΣΝΑ, Ρένας Δούρου στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για την ακύρωση 4 διαγωνισμών με αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής με ΣΔΙΤ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής καλείται σήμερα να κάνει ένα σημαντικό βήμα. Να προχωρήσει στην απόφαση για την ακύρωση των 4 διαγωνισμών με αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής με ΣΔΙΤ.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση μιας νέας φιλοσοφίας, οικονομικά και οικολογικά δίκαιης και βιώσιμης, αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μιας φιλοσοφίας η οποία εναρμονίζεται με τις επιταγές της ευρωπαϊκής και πλέον, εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων.

Μιας φιλοσοφίας που προασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης και θα φέρει την Περιφέρεια Αττικής, σε αυτό το θέμα, στον 21ο αιώνα, χωρίς τη συνέχιση απαράδεκτων καταστάσεων όπως αυτές του εφιάλτη της Φυλής.

Μιας φιλοσοφίας την οποία περιέγραφε, σε αδρές γραμμές, η επιστολή που απέστειλα προς τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια της Αττικής, στις 2 Οκτωβρίου 2014.

Η επιστολή έθετε μία αρχή και δύο ξεχωριστά ζητήματα.

Η αρχή έχει να κάνει με την υπερώριμη πλέον ανάγκη ριζικής αλλαγής της φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων.
Με έμφαση στο σεβασμό του ευρωπαϊκού και πλέον εθνικού δικαίου.
Με έμφαση δηλαδή στην πρόληψη, στη διαλογή στην πηγή, στην κομποστοποίηση και με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης.
Αναφορικά με τα δύο ζητήματα:
Το πρώτο αναφερόταν στην πολιτική δέσμευση της «Δύναμης Ζωής» για την ανατροπή του σχεδίου των ΣΔΙΤ για τις 4 Μονάδες Επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων.
Το δεύτερο σχετιζόταν με την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης.
Τίποτε από αυτά δεν είναι καινούργιο.
Τα διατυπώσαμε προεκλογικά.
Και οι πολίτες τα ενέκριναν με τη ψήφο τους. Και αναμένουν πλέον από εμάς, τη νέα Περιφερειακή Αρχή, τη νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, την υλοποίησή τους.
Με τη σημερινή μας συνεδρίαση λοιπόν ξεκινάμε την υλοποίηση της νέας φιλοσοφίας διαχείρισης των απορριμμάτων προς όφελος των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθ. 312/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εκφράσαμε τη βούληση μας να ανατρέψουμε το σχέδιο των ΣΔΙΤ για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ.
Μια πολιτική δέσμευση η οποία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην ειδική συνεδρίασή του για τη διαχείριση των απορριμμάτων, στις 4 Δεκεμβρίου 2014.
Στη συνεδρίαση αυτή το Συμβούλιο χάραξε τις βασικές κατευθύνσεις του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού Αττικής για τη διαχείριση των αποβλήτων, εντάσσοντάς τες στο ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο δράσεων.

Να παρατηρήσω στο σημείο αυτό ότι η ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ είναι μια ενέργεια που επιβάλλεται εκ του νόμου (ΚΥΑ 50910/2727/2003) και η οποία για τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου αποτελεί δέσμευση απέναντι στους πολίτες και κρίσιμη προτεραιότητα.
Μια προτεραιότητα που είναι ασύμβατη με τους σχεδιασμούς των 4 διαγωνισμών.

Και εξηγούμαι.

Σε όλες τις αποφάσεις, είτε πρόκειται για την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ της 25ης Οκτωβρίου 2012 είτε για τις προκηρύξεις ή για τις δηλώσεις του απελθόντος προέδρου του Συνδέσμου, σημειώνεται εμφατικά ότι τα προτεινόμενα 4 έργα γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ.

Στο σημείο αυτό, σε συνδυασμό με την επιλογή των ΣΔΙΤ, βρίσκεται και η αφετηρία της αντίθεσης μας.
Και τούτο γιατί το ισχύον ΠΕΣΔΑ συντηρεί τη διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων και επιβάλλει την ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής ως εσαεί κύριο υποδοχέα του 85% των παραγομένων αποβλήτων.
Το σχέδιο των 4 ΜΕΑ υπηρετεί ακριβώς αυτή τη στρατηγική επιλογή.
Πάγια θέση μας είναι η ριζική αναθεώρηση αυτού του ΠΕΣΔΑ. Γιατί θεωρούμε και καταγγέλλουμε ότι είναι αναξιόπιστος και παρωχημένος.
Αναθεωρήθηκε μη νόμιμα το 2006, και κατά κοινή ομολογία είναι αποτυχημένος.
Έπρεπε, κατά το νόμο, να έχει αναθεωρηθεί προ πολλού.

Ενδεικτικά και μόνο, σημειώνω ότι η πρόταση για τα 4 έργα που συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής στα ΣΔΙΤ και η οποία εφαρμόζεται στη συνέχεια από την απελθούσα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, υιοθετεί εν έτει 2012, μεσούσης δηλαδή της οικονομικής κρίσης, την παρωχημένη πρόβλεψη για αύξηση των παραγομένων απορριμμάτων, λόγω… αύξησης του βιοτικού επιπέδου και της κατανάλωσης!

Είναι προφανές λοιπόν ότι ο σχεδιασμός των 4 μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων με ΣΔΙΤ πόρρω απέχει από τις αρχές στις οποίες οφείλει να στηριχθεί ο νέος ΠΕΣΔΑ.

Ο νέος ΠΕΣΔΑ και οι δράσεις μας θα πρέπει να αποτυπώνουν την κοινοτική Οδηγία 2008/98, που εντάχθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ψήφιση, στις 13 Φεβρουαρίου 2012, του νόμου 4042.
Συγκεκριμένα, ο νόμος στο κεφάλαιο Β, στα άρθρα 10 – 45, αλλάζει πλήρως το πλαίσιο διαχείρισης απορριμμάτων που επιβάλλει νέα σχέδια διαχείρισης με έμφαση στην ανάστροφη πυραμίδα: πρόληψη – προετοιμασία για επανάχρηση – ανακύκλωση – άλλου είδους ανάκτηση – τελική διάθεση. Στο δε άρθρο 35 επιβάλλεται ο Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός με βάση αυτό το νόμο.

Συνοπτικά το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιβάλλει την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ στη βάση των αρχών της πρόληψης, της εγγύτητας, της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων, με σεβασμό στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, στον πολίτη, τις τοπικές κοινωνίες.

Με απόλυτη αίσθηση των ευθυνών της η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, προωθεί, όπως αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου, την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ με ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες, στοχεύοντας στην ανάγκη αλλαγής του μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων, με στόχο την εναρμόνισή με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση ίσως στην πιο σημαντική προϋπόθεση για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Εκείνη της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης, της διαπαιδαγώγησης των πολιτών, ξεκινώντας από τα σχολεία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

H αντίθεσή μας στο σχέδιο των 4 Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) με ΣΔΙΤ, δεν είναι κάποιες επιφυλάξεις σε επί μέρους ζητήματα μιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Γιαυτό και δεν δεχόμαστε καμία συζήτηση, όπως προτείνει η κυβέρνηση, περί αλλαγής των όρων, κλπ.
Είμαστε σαφείς: απορρίπτουμε συνολικά και επί της αρχής το περιεχόμενο και τον τρόπο της υλοποίησης του σχεδίου για τις 4 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων με ΣΔΙΤ.

Σας καλώ λοιπόν να δικαιώσουμε τους πολυετείς αγώνες των τοπικών κοινωνιών των εργαζομένων στους ΟΤΑ και των κοινωνικών κινημάτων και να προχωρήσουμε στην ακύρωση για τους εξής, συγκεκριμένους λόγους:

Πρώτον, το σχέδιο των 4 ΜΕΑ, υλοποιεί, όπως ήδη ανέφερα, το αποτυχημένο ισχύον ΠΕΣΔΑ. Ο σχεδιασμός αυτός αγνοεί τις προτεραιότητες και τις αρχές της ευρωπαϊκής και πλέον εθνικής νομοθεσίας. Βρίσκεται στον αντίποδα της έμφασης που δίνεται από τη νέα φιλοσοφία διαχείρισης των απορριμμάτων, στις προτεραιότητες της ανάστροφης πυραμίδας, που θέλουν να εξαντλείται η διαχείριση σε κάθε στάδιο πριν περάσουμε στο επόμενο. Βρίσκεται στον αντίποδα των αρχών της ισότητας και της εγγύτητας ώστε εκτός των άλλων να μην επιβαρύνονται μονομερώς συγκεκριμένες περιοχές, όπως η Δυτική Αττική.

Δεύτερον, το σχέδιο των 4 ΜΕΑ με ΣΔΙΤ υποσκάπτει τις προτεραιότητες και τις αρχές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς προϋποθέτει την εγγυημένη τροφοδοσία των ΜΕΑ με απορρίμματα και την απαλλαγή των επενδυτών για κάθε μεταβολή των συνθηκών. Προϋποθέσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και υπονομεύουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Σχετικά με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν αποκαλυπτική η τοποθέτηση στις 27 Φεβρουαρίου 14, ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής, του Γιώργου Κρεμλή, προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Μεγάλες μονάδες με εγγυημένες ποσότητες καταρχήν δεν θα είναι δεκτές», τόνισε, εστιάζοντας στις αρχές του νέου σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Προς επίρρωση των λεγομένων μου, μπορώ να σας παραπέμψω, προκειμένου να μην μακρηγορήσω, σε στοιχεία από το αρχείο του διαγωνισμού για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Γραμματικού, αυτός για τον οποίο ολοκληρώθηκε ο ανταγωνιστικός διάλογος, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου όρων σύμβασης.
Πολύ επιγραμματικά τονίζω εδώ τη δέσμευση του ΕΔΣΝΑ να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίσει ότι οι ΟΤΑ θα παραδίδουν τα Σύμμεικτα Στερεά Απόβλητα τους στη ΜΕΑ, την υποχρέωση του ΕΔΣΝΑ «να μην συνάψει σύμβαση ή συμφωνία με τρίτο πρόσωπο για την παροχή στην Εξυπηρετούμενη περιοχή (εννοείται η Περιφέρεια Αττικής) Υπηρεσιών που ταυτίζονται με τις Υπηρεσίες του έργου (δηλαδή την επεξεργασία σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων), χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης». Όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Συνδέσμου και ενός δήμου, μέλους του.
Και βεβαίως, διαπιστώνουμε και την τελευταία εκδοχή των περιβόητων «εγγυημένων ποσοτήτων», που εισάγεται με τον προτεινόμενο μηχανισμό πληρωμών.
Εδώ, η Βασική Τιμή Λειτουργίας, που εφαρμόζεται στον καθορισμό της ετήσιας ενιαίας χρέωσης, διαφοροποιείται σε 3 κλίμακες ετήσιας δυναμικότητας της ΜΕΑ.
Με υψηλότερη τιμή στην 1η κλίμακα, από 0 ως 40.ΟΟΟ τόνους, βαίνει μειούμενη στη 2η κλίμακα, από 40.001 ως 80.000 και περαιτέρω μείωση στη 3η κλίμακα, δηλαδή από 80.001 ως 127.500.
Αυτό σημαίνει απλά ότι όσο λιγότερα απορρίμματα τόσο μεγαλύτερο κόστος.
Ή, με άλλα λόγια, ότι αν στη Περιφέρεια Αττικής δεν φθάνουν τα απορρίμματα τότε τι θα γίνει; Θα έχουμε μεταφορά απορριμμάτων από όλη την Ελλάδα στην Αττική.
Δηλαδή η υπερδιαστασιολόγιση των μονάδων δικαιολογείται μόνο αν κανείς θεωρήσει δεδομένη τη μεταφορά απορριμμάτων από όλη την Ελλάδα στην Αττική…

Τρίτον, ο σχεδιασμός αυτός εκπονήθηκε και προωθήθηκε σε συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας, ερήμην των πολιτών χωρίς τη συμβολή και τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να τονίσω εδώ, προκειμένου να καταγραφεί στα πρακτικά, ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, απέρριψε αίτημα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και του τότε δημάρχου Φυλής, να τους χορηγηθούν τα τεύχη του διαγωνισμού.

Τέταρτον, ο σχεδιασμός, εν κρυπτώ και παραβύστω, όπως τόνισα, προωθεί τη δέσμευση των ΟΤΑ, μέσω της ενεχυρίασης των δημοτικών τελών επί τριακονταετία. Επιβαρύνονται οι δημότες μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών, καθώς, σύμφωνα με τη λογική του σχεδιασμού αυτού, στόχος είναι η διασφάλιση, επί 30 χρόνια, της απρόσκοπτης κερδοφορίας των επενδυτών.

Πέμπτον, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς αυτούς, προβλέπεται σειρά προϋποθέσεων που λειτουργούν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, των τοπικών κοινωνιών και των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα:
α) το δημόσιο εγγυάται, ευθέως ή συγκαλυμμένα μέσω του αυξημένου κόστους υπηρεσιών, για ελάχιστες ποσότητες σύμμεικτων απορριμμάτων, για τριάντα χρόνια,
β) ο ανάδοχος απαλλάσσεται ευθυνών και αποζημίωσης για όποια μεταβολή επέλθει στην τριακονταετία είτε στη σύνθεση των απορριμμάτων είτε στις ποσότητες ή στο νομικό καθεστώς για έργα διαχείρισης απορριμμάτων και όχι μόνο (όπως πλέον προβλέπεται στην ΕΕ ακόμη και για το νόμο 3389/2005 για τις ΣΔΙΤ),
γ) ο ιδιώτης που αναλαμβάνει τη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ελέγχεται από «ανεξάρτητο ελεγκτή» που ο ίδιος επιλέγει και πληρώνει,
δ) οι ΟΤΑ πληρώνουν για να εισέλθουν στις μονάδες αλλά θα πληρώνουν επιπλέον για να φθάσουν στις μονάδες και θα πληρώνουν ξανά για την οργάνωση προγραμμάτων διαλογής, ως οφείλουν,
ε) οι δημότες θα επωμιστούν συνολικό κόστος που θα ξεπερνά τα 100 ευρώ ανά τόνο.

Έκτον, η ακύρωση των σχεδιασμών και των διαγωνιστικών διαδικασιών καθίσταται επιτακτική για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς.
Οι διαγωνισμοί των ΣΔΙΤ θα οδηγήσουν στη σύναψη πολυετών συμβάσεων, καθιστώντας την Αττική κυριολεκτικά όμηρο πεπερασμένων, τεχνολογικά και οικονομικά, επιλογών.
Και τούτο γιατί η διάρκεια αυτή είναι υπερβολική και δεσμεύει την τοπική αυτοδιοίκηση και εντέλει τους πολίτες οικονομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά, με την εφαρμογή παρωχημένων σχεδιασμών που εντέλει δεν συνάδουν με τις κοινοτικές οδηγίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αυτοί είναι περιληπτικά οι λόγοι για τους οποίους σας καλώ σήμερα, να αποφασίσουμε την ακύρωση των σχεδιασμών των ΣΔΙΤ για τις 4 μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ.
Στο σημείο αυτό να προσθέσω μια παράμετρο ακόμη.
Μπορεί ορισμένοι να ισχυριστούν ότι η ακύρωση αυτή θα επιφέρει απώλεια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
Ουδέν ανακριβέστερον.
Ισχύει το ακριβώς αντίθετο.
Η εμμονή στους συγκεκριμένους σχεδιασμούς θα υπονόμευε τη χρηματοδότηση αυτή.
Και τούτο γιατί η ίδια η ΕΕ αμφισβητεί την περιβαλλοντική επίδοση των Μονάδων Επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και αξιολογεί αρνητικά την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση είτε δεν χρηματοδοτεί είτε ζητά επιστροφή των χρημάτων σε σχέδια διαχείρισης που δεν συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων.
Εξάλλου, χρηματοδότηση έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων έχει προβλεφθεί από το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2010, τόσο μέσω του νέου ΠΕΠ Αττικής όσο και μέσω του Τομεακού Προγράμματος στον Θεματικό Στόχο 6, όπου έχουν προβλεφθεί τα σχετικά κονδύλια.
Ακόμη και αν χρειαστεί να συμβάλει και ο ίδιος ο φορέας σε μέρος της χρηματοδότησης, το μη συγχρηματοδοτούμενο κόστος κατασκευής μπορεί να καλυφθεί με δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία χρηματοδοτεί τέτοια έργα, δανειοδοτώντας με χαμηλά επιτόκια τον κύριο του έργου. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται το κόστος, αφού τα ρίσκα δανεισμού τα αναλαμβάνει ο ίδιος ο Φορέας, με χαμηλά επιτόκια, και όχι ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι βέβαιο ότι η επιβεβλημένη από το δημόσιο συμφέρον, την προστασία της δημόσιας υγείας και την ανάγκη εφαρμογής μίας νέας φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων, απόφασή μας για ακύρωση των 4 διαγωνισμών, θα τροφοδοτήσει έναν νέο γύρο κινδυνολογίας, παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης από τους γνωστούς κύκλους.
Εκείνους που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτε.
Εκείνους που επιδιώκουν τη διατήρηση του status quo, του χρεοκοπημένου συστήματος διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων με τελικό αποδέκτη τη μία και μοναδική εγκατάσταση της Φυλής.
Η αναμενόμενη στάση τους είναι γνωστό που οφείλεται: στο ότι θέλουν να αποκρύψουν το γεγονός ότι ακριβώς αν προχωρούσαν τα σχέδια της απελθούσας διοίκησης του συνδέσμου, οι σχεδιασμοί των ΣΔΙΤ, η Αττική θα μετατρεπόταν σε Νάπολη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι σχεδιασμοί των ΣΔΙΤ για τις 4 Μονάδες Επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων δεν είναι μονόδρομος.

Αντιθέτως, μονόδρομος είναι η επιλογή ενός οικονομικά και οικολογικά δίκαιου και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων.

Όπως μονόδρομος είναι η αντίσταση στους σχεδιασμούς της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία άρον – άρον, επιχειρεί να περιορίσει τα περιθώρια δράσης της νέας διοίκησης.

Είτε με το σύμφωνο, στα τέλη Αυγούστου του 2014, μεταξύ ΥΠΕΚΑ και πρώην περιφερειάρχη, για τη χρηματοδότηση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων από το νέο ΕΣΠΑ, για να δούμε στη συνέχεια να μπαίνουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών οι 2 Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων Φυλής και Άνω Λιοσίων.
Είτε την περασμένη εβδομάδα, με την κλασσική μέθοδο τροπολογίας σε άσχετα νομοσχέδια, να επιβάλλει την άμεση δέσμευση των δημοτικών τελών για την κάλυψη του κόστους των ΣΔΙΤ που θα προσδιορίζεται από τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης.

Πρόκειται για μάχη οπισθοφυλακών μίας εξουσίας που θέλει να οδηγήσει σε διάλυση την Αυτοδιοίκηση.
Με τη σημερινή μας απόφαση βάζουμε φραγμό, όχι μόνο στους σχεδιασμούς με ΣΔΙΤ, αλλά στην πολιτική βούληση απομείωσης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τιμούμε τις δεσμεύσεις μας στους πολίτες.
Ενισχύουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε πρακτικό επίπεδο, ενημερώνω ότι, ύστερα από σχετικό μας αίτημα, έχουν ήδη κατατεθεί: εισήγηση από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΕΔΣΝΑ, νομική γνωμοδότηση από τον δικηγόρο κ. Βασίλειο Χατζηγιαννάκη, αναφορικά με τη δυνατότητα ακύρωσης των διαγωνισμών και τυχόν επιπτώσεις, καθώς και η γνώμη από τις Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 των σχετικών Προκηρύξεων των Διαγωνισμών (Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος).
Όλες οι εισηγήσεις κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να ακυρώσει τους διαγωνισμούς.
Μάλιστα, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του νομικού συνεργάτη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 των Προκηρύξεων, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, εισηγούμαι την ακύρωση των 4 διαγωνισμών με αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Απορριμμάτων στις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής με ΣΔΙΤ,
διαγωνισμών που ξεκίνησε η απελθούσα Εκτελεστική Επιτροπή ΕΔΣΝΑ, με αφετηρία την από 25-10-2012 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα-πρόταση του απελθόντος Προέδρου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα».

Categories