ΚΥΠΡΟΣ. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Casino-Resort

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου θα παρουσιάσουν οι αρμόδιοι το πρωί της ερχόμενης Τρίτης, 13 Ιανουαρίου, το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη λειτουργία ολοκληρωμένου καζίνου – θέρετρου στην Κύπρο.

Το πολυσέλιδο νομοσχέδιο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, τους όρους εντολής της και τις εξουσίες της, και προβλέπει την αδειοδότηση του καζίνο – θερέτρου, καθώς και τις ποινές στις οποίες θα υπόκεινται όσοι αντιβαίνουν τις διατάξεις του νόμου.

Στη συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου έχουν κληθεί να παραστούν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης και η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας Ρέα Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Χριστός Πατσαλίδης, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ανδρέας Λουκά και ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνος Νικολαΐδης.

Έχουν, επίσης, κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι της Αστυνομίας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων και του Συνδέσμου Αντιμετώπισης Κοινωνικών Προβλημάτων.

Ένα καζίνο – θέρετρο για 15 χρόνια, δυνατότητα ακόμη 4 υποστατικών παιγνιομηχανημάτων

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, η Αρχή δεν μπορεί να παραχωρήσει άλλη άδεια θέρετρου – καζίνο στην Κυπριακή Δημοκρατία για διάρκεια 15 χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας στο διαχειριστή που θα την αναπτύξει.

Προβλέπεται, επίσης, ότι «ο διαχειριστής δεν θα αναπτύξει ή λειτουργήσει οποιαδήποτε άλλα καζίνο στην Κυπριακή Δημοκρατία, περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε προσωρινού καζίνο κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου ανάπτυξης του καζίνο-θέρετρο ή της χρονικής περιόδου ανάπτυξης των υποστατικών παιγνιομηχανημάτων καζίνο».

Η άδεια εκδίδεται στο διαχειριστή για ένα μοναδικό καζίνο-θέρετρο στο χώρο που επιλέγεται από το διαχειριστή και εγκρίνεται από την Αρχή.

Το νομοσχέδιο προνοεί ότι «η άδεια καζίνο-θέρετρο θα επιτρέπει, αλλά δεν θα απαιτεί από το διαχειριστή καζίνο-θέρετρο να αναπτύξει και λειτουργήσει μέχρι τέσσερα υποστατικά παιγνιομηχανημάτων καζίνο τα οποία θα εγκρίνονται από την Αρχή με μέγιστο αριθμό πενήντα (50) παιγνιομηχανημάτων για κάθε υποστατικό, χωρίς να επιτρέπονται παίγνια καζίνο, τραπέζια παιγνίου ή ηλεκτρονικά τραπέζια παιγνίου».

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο διαχειριστής καζίνο-θέρετρο ασκήσει το δικαίωμα λειτουργίας υποστατικών παιγνιομηχανημάτων καζίνο τα υποστατικά αυτά θα εγκατασταθούν σε άλλες επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας εκτός της επαρχίας όπου θα ευρίσκεται το καζίνο-θέρετρο.

Εξαίρεση από ΦΠΑ, φόρος 15% επί ακάθαρτου εισοδήματος

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η παροχή υπηρεσιών παιγνίου εξαιρείται από τον ΦΠΑ, ενώ ο φόρος του καζίνο που θα πληρώνεται είναι 15% επί του ακάθαρτου εισοδήματος από τα παίγνια.

Η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο

Η διατήρηση και η διαχείριση συστημάτων αδειοδότησης, επίβλεψης και ελέγχου του καζίνο για το σκοπό της εξασφάλισης ότι η διεύθυνση και η λειτουργία του καζίνο-θέρετρο διεξάγεται από κατάλληλα πρόσωπα και ότι παραμένει ελεύθερο από εγκληματικές επιρροές ή εκμετάλλευση, ότι το παίγνιο στο καζίνο διεξάγεται έντιμα, περιορισμού και ελέγχου του ενδεχόμενου πρόκλησης βλάβης σε ανηλίκους, ευάλωτα πρόσωπα και την κοινωνία γενικότερα από την λειτουργία του καζίνο και ότι ο διαχειριστής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του δυνάμει της άδειας του αποτελούν τους σκοπούς σύστασης της επταμελούς Αρχής.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει κατατεθεί, στην Αρχή παρέχονται ευρείες εξουσίες για επίτευξη των καθηκόντων της μεταξύ των οποίων η έκδοση Κανονισμών, διαταγών, κανόνων, οδηγιών και κωδικών πρακτικής για τον έλεγχο και ρύθμιση του διαχειριστή και τη λειτουργία του καζίνο, η πρόσβαση και η διενέργεια λογιστικού ελέγχου των βιβλίων και των αρχείων του διαχειριστή και η παρακολούθηση της λειτουργίας του καζίνο κατά πάντα χρόνο, καθώς και η είσπραξη και κατάθεση στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας όλων των φόρων, τελών και χρηματικών ποινών που προβλέπονται από το Νόμο.

Έχει επίσης την εξουσία να διεξάγει έρευνες και να προβαίνει σε ακροάσεις και να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρουσιάζει τέτοια στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προνοιών του Νόμου.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής, τα οποία θα πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις συναφείς με τις αρμοδιότητες της Αρχής και κατά προτίμηση θα προέρχονται από διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες, θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα έχουν θητεία τεσσάρων χρόνων για τον Πρόεδρο και τρία από τα μέλη και δύο χρόνων για άλλα τρία μέλη.

Η Αρχή θα διορίζει εκτελεστικό διευθυντή ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση και διεύθυνση των λειτουργιών και υποθέσεων της Αρχής, ενώ μπορεί από καιρού σε καιρό να διορίζει και να εργοδοτεί αξιωματούχους, υπαλλήλους, συμβούλους, επιθεωρητές και αντιπροσώπους «που δύνανται να είναι αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών της και πραγμάτωση των καθηκόντων της».

Οι διορισμοί αυτοί θα γίνονται κάτω από το καθεστώς εργοδοτουμένων υπό σύμβαση.

Οι ποινές

Ως το €1 εκ. ευρώ ή και 5 χρόνια φυλάκισης είναι η ψηλότερη ποινή που προβλέπεται στο νομοσχέδιο για πρόσωπο που διεξάγει ή παρέχει διευκολύνσεις για παίγνια καζίνο και παιγνιομηχανήματα χωρίς άδεια καζίνο.

Παράλληλα, πελάτης καζίνο ο οποίος εν γνώσει του συμμετέχει σε παράνομο παίγνιο καζίνο κατά παράβαση του Νόμου και των Κανονισμών θα είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις €100.000 ή και στις δύο ποινές.

Σε ένα έτος φυλάκισης ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €200.000 ή και στις δύο ποινές μπορεί να καταδικαστεί οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συνειδητά προσκαλεί, ενθαρρύνει ή επιτρέπει σε ανήλικο να συμμετάσχει σε παίγνια καζίνο ή να χρησιμοποιήσει παιγνιομηχανήματα ή να εισέλθει στον χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνο.

Στο μεταξύ, το προσχέδιο των 75σέλιδων κανονισμών που ρυθμίζουν λεπτομερώς τη λειτουργία του καζίνο – θέρετρου και τις υποχρεώσεις του διαχειριστή, έχει αναρτηθεί από τις 22 Δεκεμβρίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2015.

– See more at: http://www.sigmalive.com/news/local/195407/ti-provlepei-to-nomosxedio-tou-casinoresort#sthash.orI7zWnX.dpuf

Categories