ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΔΠΠ) ΚΑΙ ΣΤΟΝ Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 Μια πρωτοβουλία που δίνει την ευκαιρία στους πολίτες να γνωρίσουν και να κρίνουν το έργο των δήμων και τη δυνατότητα να παρέμβουν αποτελεσματικά. Γεγονός η δημιουργία Παρατηρητηρίου και στο Δήμο Σαρωνικού.

Πρόσφατα ξεκίνησε και στη χώρα μας η προσπάθεια για συγκρότηση Δημοτικών Παρατηρητηρίων Πολιτών (ΔΠΠ) αξιοποιώντας την εμπειρία των Παρατηρητηρίων που λειτουργούν στην Ισπανία με επιτυχία εδώ και δύο χρόνια.
Το ΔΠΠ έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να γνωρίζουν με συγκεκριμένα στοιχεία το έργο κάθε δήμου. Οι πολίτες αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις υποθέσεις του δήμου και κατανοούν καλύτερα ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν (προς όφελος της κοινωνίας) χωρίς τη δική τους συμμετοχή. Επίσης, όσο περισσότερο συμμετέχουν οι πολίτες, τόσο περιορίζονται οι πιθανότητες παρεμβάσεων οργανωμένων ή ατομικών ιδιοτελών συμφερόντων.

Για να επιτευχθεί αυτό, δημιουργείται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία καταγράφονται οι αποφάσεις και οι απολογισμοί των δήμων. Τα συγκεκριμένα στοιχεία από το έργο του δήμου παρουσιάζονται στις ανοιχτές συναντήσεις πολιτών και εκεί ο κάθε πολίτης τοποθετείται κρίνοντας το δημοτικό έργο και παρουσιάζοντας τις προτάσεις του. Οι αποφάσεις παίρνονται με ομοφωνία ή με αυξημένη πλειοψηφία, με σκοπό να διαμορφώνεται η μέγιστη δυνατή συναίνεση. Μετά τη συζήτηση στις συνελεύσεις, υποβάλλονται – ηλεκτρονικά ή έντυπα – ερωτήσεις και προτάσεις προς το δήμο. Στη συνέλευση, επίσης, αποφασίζονται οι παρεμβάσεις στα δημοτικά συμβούλια και η διεκδίκηση συγκεκριμένων αιτημάτων, πάντα μέσα στα πλαίσια του δημοτικού έργου.

Έτσι με τον τρόπο αυτόν η δημοτική αρχή δεν κρίνεται με βάση την πιθανή κομματική ή πολιτική της προέλευση, αλλά με βάση το έργο της, από ενεργούς πολίτες που δεν έχουν την πολυτέλεια πλέον να παρακολουθούν αμέτοχοι όλα όσα γίνονται και επηρεάζουν την καθημερινότητα τους.

Μετά από την Αττική ξεκίνησαν τα Δημοτικά Παρατηρητήρια Πολιτών και στην Περιφέρεια. Ήδη λειτουργεί ΔΠΠ στην Καρδίτσα , ενώ Παρατηρητήριο ετοιμάζεται και στο δήμο Πύλης Τρικάλων, όπως και στο δήμο Πάτρας. Σύντομα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση των πρωτοβουλιών στην Αττική για να συζητηθούν οι εμπειρίες.

Για το ΔΠΠ του Δήμου Σαρωνικού που ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου “ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο σχετικό link του Συλλόγου, πατώντας εδώ 

Διαβάστε επίσης προηγούμενες αναρτήσεις για το θέμα

ΤΑ OCM: ΣΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΑΤΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

 

 

Categories