Ανακοίνωση του ΕπιμελητηρίουΠεριβάλλοντος σχετικά με την δυνατότητα κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ

Σε απάντηση ερωτημάτων που έθεσαν πρόσφατα πολλά μέλη μας σχετικά με την δυνατότητα κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ, το Επιμελητήριο προβαίνει στην παρακάτω ανακοίνωση.

1.       To ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.) ιδρύθηκε με τον Νόμο 3896/2011, με τον οποίο καθορίσθηκανη λειτουργία και αρμοδιότητές του.  Σύμφωναμε τον νόμο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ έχει αποκλειστικό σκοπότην αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της «ιδιωτικής» περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων τωνδημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου,άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκεςτης αγοράς και προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων, ενώ το προϊόναξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικάγια την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας.

Στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν μέχρι στιγμής περιέλθει πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία τουΔημοσίου, ακόμα δηλ. και εκείνα τα οποία δεν αποτελούν ιδιωτική του περιουσία,αλλά εξυπηρετούν θεμελιώδεις και πάγιους δημόσιους σκοπούς.  Αναφέρονται ενδεικτικά:

·          Παραλίες-αιγιαλοί:  χιλιάδεςστρέμματα σε όλη τη χώρα

·          Υγρότοποι-υγροβιότοποι:  εκατοντάδεςστρέμματα σε όλη τη χώρα

·      Εκτάσεις γης:  Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, ιδίως σε νησιάκαι παραλιακές περιοχές

·          Νερό:  ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ

·          Ηλεκτρικό Ρεύμα:  ΔΕΗ

·          Φυσικό αέριο:  ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑκ.λπ.

·      Λιμάνια:  Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης,Καβάλας, Ηρακλείου και πλήθος άλλων

·          Εθνικές Οδοί:  Εγνατία,τμήματα Εθνικής οδού κ.λπ.

·          Αεροδρόμια:  ΕλευθέριοςΒενιζέλος και πλήθος περιφερειακών αεροδρομίων

·          Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

·          Αμυντική βιομηχανία:  ΕΑΣ,ΕΛΒΟ

·          Πετρέλαια:  ΕΛΠΕ

·          Ταχυδρομεία:  ΕΛΤΑ

·          Σιδηρόδρομοι:  ΤΡΑΙΝΟΣΕκ.λπ.

·      Ακίνητα:  χιλιάδες ακίνητα εσωτερικού και δεκάδεςακίνητα εξωτερικού (πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά,Αστέρας Βουλιαγμένης, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πλήθος ιαματικών πηγών, Ξενία,ακίνητα στην Πλάκα κ.λπ.)

·          Κερδοφόρες επιχειρήσεις: ΟΠΑΠ κ.λπ.

2.       Το ΤΑΙΠΕΔ ιδρύθηκε με νόμο και με νόμο μπορεί και νακαταργηθεί.

Ειδικότερα, ο νόμος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για:

1.  Λύση καιεκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα,δεδομένου ότι οι μετοχές του ΤΑΙΠΕΔ ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο.

2.  Επανένταξη στηδημόσια κτήση όσων ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ΕλληνικούΔημοσίου, νπδδ, ΟΤΑ κ.λπ. έχουν ήδη μεταβιβασθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.

3.  Κατάργηση τωνΔιαγωνισμών οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και έχουν ωςαντικείμενο την πώληση, παραχώρηση κ.λπ. των ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για όσα περιουσιακάστοιχεία έχουν ήδη μεταβιβασθεί από το ΤΑΙΠΕΔ σε τρίτους. Ενδέχεται οι σχετικέςδιαδικασίες να παρουσιάζουν ζητήματα νομικής και κυρίως οικονομικής φύσεως.  Οι περιπτώσεις όμως αυτές είναιελάχιστες, ανεξάρτητες και μεμονωμένες, ο δε ειδικός χειρισμός τους δενεπηρεάζει τη γενικότερη διαδικασία κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ και επιστροφής τωνπεριουσιακών του στοιχείων στο Ελληνικό Δημόσιο, η οποία μπορεί να γίνει άμεσα

 

Categories