Μέλος του ΔΣ της Π.Ε.Τ.Α. ΑΕ ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

Δελτίο Τύπου

Μέλος του ΔΣ της Π.Ε.Τ.Α. ΑΕ ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Λουκάς

Η «Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. είναι η Αναπτυξιακή εταιρεία της Αυτοδιοίκησης που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με επίκεντρο την τοπική ανάπτυξη. Ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της Αυτοδιοίκησης και οι κύριοι μέτοχοί της είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Μέτοχοι είναι επίσης Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Αναπτυξιακές Εταιρίες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και επίλεκτοι Δήμοι από όλη την Ελλάδα. Όραμα της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε. είναι η χάραξη νέων δρόμων τοπικής ανάπτυξης με άξονα την γνώση, την καινοτομία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

Σε αυτή την πρωτοπόρο εταιρεία στην προώθηση της επιχειρηματικής και βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον Δήμο μας, ότι ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Λουκάς αποτελεί μέλος ο ίδιος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Τ.Α.

Μέσω των διαφόρων ενεργειών της Π.Ε.Τ.Α. και μέσω της εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων, προμηθειών και την ανάθεση μελετών για έργα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη , θα μπει ένα νοικοκύρεμα στην ανάθεση δημοτικών μελετών, διασφαλίζοντας έτσι ότι δεν θα κατασπαταληθεί δημοτικό χρήμα. Ενισχύεται λοιπόν ο ρόλος των δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού η εταιρεία λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης στους Δήμους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
αλλά και ως εργαλείο προώθησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Με την παρουσία του Δημάρχου στο ΔΣ της Π.Ε.Τ.Α. θα μπορεί να διασφαλίσει ο Δήμος μας ακόμα καλύτερα την ορθή αξιολόγηση προσφορών και την αποτελεσματικότερη ανάδειξη αναδόχου για έργα διαδημοτικής ανάπτυξης, αφού ειδικές επιτροπές μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχουν την διαφάνεια των διαγωνισμών.

http://hpolhmas.com/

Categories