Συνέχιση Λειτουργίας Γυμνασίου του ΚΟΥΒΑΡΑ. – Κατεπείγουσα Απόφαση Δ.Συμβουλίου 3-2-2015

Κατεπείγον Δημοτικό Συμβούλιο έγινε σήμερα στον Δήμο Σαρωνικού, προκειμένου να υπάρξει γνωμοδότηση για την οριστική συνέχιση της λειτουργίας του Γυμνασίου Κουβαρά. Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ γνωμοδότησε για την οριστική λειτουργία του Γυμνασίου Κουβαρά και βεβαιώνει ότι τα λειτουργικά έξοδα Γυμνασίου Κουβαρά θα καλυφθούν από τον Δήμο Σαρωνικού για όλα τα σχολικά έτη. Το γυμνάσιο Κουβαρά λειτούργησε το 2001 και συνεχίζει να λειτουργεί μέσα από τους  προυπολογισμούς του Δήμου Σαρωνικού και είχε συμπεριληφθεί στα Γυμνάσια που η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ήθελε να κλείσει.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

Categories