2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΙΣ 11/2

Δύο Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού προγραμματίστηκαν για Τρίτη 10 και Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με το πρώτο (10/2)  να είναι το καθιερωμένο του μήνα ενώ το δεύτερο  έχει προκληθεί με υπογραφές των συμβούλων της μειοψηφίας και θα έχει ως μοναδικό θέμα τη συζήτηση επί  του Αποχετευτικού.

Τα θέματα των 2 συμβουλίων έχουν ως εξής.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ώρα 17.00

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, ώρα 18.00

Categories