ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΤΗΣ 10/2/15. VIDEO

 ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥ ΑΡΗ ΜΠΟΥΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

300 ΑΠΟ 4000 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ (30 ΜΙΝ)

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΑΒΒΑ ΓΚΕΡΑΛΗ ΓΙΑ ΜΠΑΖΑ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΠΕΣΤΑΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΛΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (45 ΜΙΝ )

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ  (1:02)

ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ (1:43)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  “ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ” ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ( ΘΕΜΑ 17)

8000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΘΕΜΑ 18)

Δείτε ολόκληρη τη συνεδρίαση

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ VIDEO

Εισαγωγή και Εκτός ημερήσιας Διάταξης θέματα

Προυπολογισμός ΕΓΝΥΑ – Συντήρηση οδού Γαλάζιας Ακτής (τροποποίηση) –      1- 18 min

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 34.215,83€ από ΥΠΕΣ της A΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού.

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.  20 min

3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2014. 33min

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.  Νεκροταφείο (αντιπλημμυρικό Αναβύσου και  χάραξη δρόμου Νεκροταφ ΠΦώκαιας)  34min
.
5. Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.  58min

6. Λήψη απόφασης περί ανατροπών αναλήψεων υποχρεώσεων για το οικονομικό έτος 2014,  1:07 hr

7. «Λήψη Απόφασης για το ποσοστό απόδοσης στο Νομικό Πρόσωπο «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών σταθμών 1:10 hr

8. «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για τη διέλευση από την Αττική οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου 1:14 hr

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας 1:20 hr

10. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών του άρθρου 67 του ΠΔ.28/80. 1:21 hr

11. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64, παρ.14 του Π.Δ. 28/80).

12. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών ( άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81).

13. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ )

14. Προσδιορισμός τιμής ζώνης στην εντός σχεδίου πόλεως περιοχή Π.Ε..  1:26 hr

15. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων 1:45 hr

16. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Ανακατασκευή πεζοδρομίων επί της Λ. Αθηνών από Δ. Πέτρου έως Α. Παππά 1:49 hr

17. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σαρωνικού». 1:50 hr

18. Λήψη απόφασης περί ενίσχυσης ενδεών λόγω εορτών ΠΑΣΧΑ. 2:34 hr

 

Categories