3 θέσεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 5 μήνες, με τρία (3) στελέχη για την υλοποίηση της δράσης 6 Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης «Συμμαχία και Συνέργεια για την Καινοτομία, την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο Σαρωνικό και στη Λαυρεωτική».

Δείτε τη πρόσκληση

πηγή. http://www.forkeratea.com/2015/02/3_13.html

Categories