Η ιστορία του ΠΕΣΔΑ μέσα από την Ομιλία του Στ.Ιατρού στο Συνέδριο για τη Διαχείριση Απορριμμάτων

Μία πολύ σημαντική ενημέρωση έκανε ο Σταύρος Ιατρού, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΝΑ, παρουσιάζοντας το ιστορικό του  υφιστάμενου  Περιφερειακό Σχεδιασμού, τη διαδικασία Αναθεώρησης, το θεσμικό πλαίσιο καθώς και τους στόχους που έχουν τεθεί.

Categories