ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Με μεγάλους απόντες τους Δήμους, περατώθηκε χτες βράδυ (14/2/15) το Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Απορριμμάτων που οργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας – Υποδομών – Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Τα πλήρη πρακτικά του Συνεδρίου με όλες τις ομιλίες βιντεοσκοπημένες,  θα είναι διαθέσιμα σε λίγες ημέρες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, όπως ενημερωθήκαμε από την οργανωτική Επιτροπή.

Λίγο πριν από το τέλος του Συνεδρίου, εκτός από τους προγραμματισμένους ομιλητές, δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και άλλοι ομιλητές- εκπρόσωποι διάφορων φορέων.

Μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας, ο Σταύρος Ιατρού, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ  και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ανακοίνωσε τα Συμπεράσματα που εξήχθησαν από το Συνέδριο, τα οποία συνοψίζονται στα εξής σημεία.

 • Το Συνέδριο είχε τα στοιχεία της Διαβούλευσης η οποία θα είναι συνεχής με κύριο στόχο την αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού όπως προβλέπεται άλλωστε και από τη νομοθεσία και που πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι τον Σεπτ 2015
 • Η έμφαση στην Αποκεντρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων σε επίπεδο ενός η περισσότερων Δήμων
 • Έμφαση στην ενημέρωση και  στην ευαισθητοποίηση καθώς και η  έμφαση στην Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση κάθε μορφής είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε κεντρικό επίπεδο
 • Τα τοπικά σχέδια των Δήμων θα συμπεριληφθούν στον ΠΕΣΔΑ.  Σύνταξη από τον ΕΔΣΝΑ “Πρότυπων Σχεδίων”
 • Ευρεία αποδοχή στην κατάργηση των 4 διαγωνισμών ΣΔΙΤ
 • Έχουν καταγραφεί τα ερωτήματα που έχουν τεθεί για τα χρονοδιαγράμματα απόδοσης των χώρων της Φυλής και του Σχιστού.
 • Αναφέρονται, με την έννοια ότι δεν ξεχνιούνται κάποιες αρχές όπως είναι αυτές της Εγγύτητας, της ανταλλαγής ποσοτήτων κλπ
 • Στη διαδικασία του Συνεδρίου δεν αποκλείστηκε καμία αντίθετη φωνή
 • Απαραίτητη η συνέργεια και αλληλοτροφοδότηση Υπουργείων και Υπηρεσιών σε διάφορες εφαρμογές των Νόμων ώστε να υπάρξει ένα σταθερό πλαίσιο Δράσης
 • Ξεκαθαρίστηκε ότι ο φορέας για τη δράση της  διαχείρισης των απορριμμάτων είναι Δημόσιος
 • Σε ότι αφορά τον ΕΔΣΝΑ θα υπάρξει πλαίσιο αναθεώρησης των αρμοδιοτήτων του
 • Καταγράφτηκαν όλα τα σενάρια που κατατέθηκαν και θα ληφθούν υπ όψιν
 •  Τεράστιας σημασίας η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση
 • Δόθηκαν απαντήσεις για τη λειτουργία του ΕΜΑΚ (γιατί δεν λειτουργεί στο φουλ λόγω της σύμβασης)
 • θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα σχέδια Κανονισμών των Δήμων οι οποίοι είναι απαρχαιωμένο

Δείτε  τα συμπεράσματα πιο αναλυτικά στο video που ακολουθεί , όπως τα παρουσίασε ο Σταύρος Ιατρού

Categories