Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Πρόσληψη επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγµένου στο Ε.Π. «Αττική» έργου (ΕΣΠΑ) «ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τµήµατος κόµβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι – Ανάβυσσος».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18-2-2015 εως και 25-2-2015.

Δείτε την προκήρυξη στους παρακάτω συνδέσμους

http://yppo.gr
http://diavgeia.gov.gr

και στο site του Δήμου μας:
http://www.saronikoscity.gr/wil.aspx…

Categories