“ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ” Μία ενδιαφέρουσα πρόταση στο Συνέδριο για τη Διαχ.Απορ/των

Μία ενδιαφέρουσα Πρόταση στο Συνέδριο για τη Διαχείριση Απορριμμάτων, σε συνδυασμό με τα ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ, έγινε από την Πολύνα Γκιόγκα, Στέλεχος Ο.Ε.Α., με τίτλο: “Πράσινα Σημεία και Π.Ο.Π, μέρος της λύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, η διεθνής και η ελληνική εμπειρία”.

Categories