Το video του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 26/2/15

 ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕ 18 ΘΕΤΙΚΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

Εκτός από το 6ο θέμα που αφορούσε την εκλογή του “Συμπαραστάτη του Δημότη”, το αποτέλεσμα του οποίου λίγο – πολύ ήταν αναμενόμενο, το κυριότερο ζήτημα κατά τη γνώμη μας ήταν το 5ο θέμα, που αφορούσε στην εκχώρηση της αρμοδιότητας του σχεδιασμού της Ανακύκλωσης του Δήμου Σαρωνικού στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.

Να σημειωθεί ότι στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο , τα τρία από τα πέντε  Μέλητου του ΔΣ  είναι οι κκ Γ.Σωφρόνης (Δήμαρχος Σαρωνικού, Σάββας Γκέραλης Αντιδήμαρχος Σαρωνικού και Μ.Τσαλικίδης Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού). Επίσης υπενθυμίζουμε ότι μετέχουν άλλα δύο μέλη του Δ.Λαυρεωτικής (ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κος Δ.Λουκάς και ο  Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρεωτικής, Σταύρος Ιατρού ο οποίος είναι και  Πρόεδρος). Σημαντικό επίσης είναι  ότι ο Σταύρος Ιατρού είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής  του ΕΔΣΝΑ.

Εκτός από του Δημοτικούς Συμβούλους της Πλειοψηφίας που στάθηκαν θετικά στο ζήτημα (με τον κο Γκίνη να έχει επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης) και  ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας Μαν.Τσαλικίδης τοποθετήθηκε θετικά.

Η ΡΙΖΕΣ δια της Αγγελικής Ράπτη έκανε αναφορά σε ένα εναλλακτικό σύστημα που πρεσβεύει η παράταξή της, σύμφωνα με το οποίο  τα ανακυκλώσιμα έχουν αξία την οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Δήμος και όχι Ιδιωτικές Εταιρείες , με τον Δήμαρχο να συμφωνεί επί  της αρχής μαζί της και να τίθεται και εκείνος εναντίον του καθεστώτος  των ¨μπλε κάδων”  καθώς και με τον κο Βολάκο να αναφέρει ότι όποιο σύστημα και αν ακολουθηθεί, θα αποτύχει αν δεν προηγηθεί ενημέρωση και εκπαίδευση στα σχολεία. Τελικά η απόφαση για την εκχώρηση του σχεδιασμού ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ…

Η Απόφαση θα είναι στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση με την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής κατά την οποία αναθέτει την αρμοδιότητα σχεδιασμού ανακύκλωσης  στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα τον σχεδιασμό δράσεων που αφορούν: α) στην μείωση του όγκου των Α.Σ.Α, β) στην επαναχρησιμοποίηση των Α.Σ.Α, γ) στην ανακύκλωση των Α.Σ.Α με βάση τον Ν. 4042/2012, καθώς και στη λειτουργία ειδικών ρευμάτων ανακύκλωσης (Ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, Ο.Τ.Κ.Ζ, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα οικοδομών κι επισκευών, λίπη, έλαια, κ.λ.π)

Υπ αυτές τις προυποθέσεις, θεωρείται κατ αρχήν σωστή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού να εκχωρήσει το σχεδιασμό της Ανακύκλωσης στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο, αφού  ο Σ.Ιατρού θεωρείται ένας από τους πιο ειδικούς  σε ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων.

Διατηρούμε όμως επιφυλάξεις αν το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι εξέλιξη του ανεπαρκούς  συστήματος των “μπλε κάδων” η θα είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης που ακολουθείται σε πολλά σημεία της Ελλάδας με κατ ευθείαν οφέλη στους Δημότες και ταυτόχρονη δραστική μείωση των απορριμμάτων.

Επίσης ελπίζουμε ότι θα δοθεί η δυνατότητα  σε κατοίκους και φορείς, πριν την οριστικοποίηση του σχεδίου, να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του θέματος,  κάτι που καμία Δημοτική Παράταξη δεν έθιξε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μετά τη ψήφιση του θέματος ακολούθησε μία γενικότερη συζήτηση για τη διαχείριση των ¨κλαδεμάτων”  και του τρόπου συλλογής εναπόθεσης, με στιγμές μικροέντασης  μεταξύ Δημάρχου και Β.Ζεκάκου.

Δείτε όλη τη συζήτηση στο χρόνο 1:09 hr του video.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ VIDEO

1. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. (22 min)

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015. 39 min

3. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων δ΄ τριμήνου 3 min (προηγήθηκε των 2 πρώτων)

4. Λήψη απόφασης περί άσκησης αρμοδιότητας για τη ρύθμιση θεμάτων ανελκυστήρων από τον Δήμου Σαρωνικού. 1:07 hr

5. Λήψη απόφασης περί “Εκχώρηση αρμοδιότητας για τον σχεδιασμό ανακύκλωσης των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής σύμφωνα με την 36/2014 απόφαση του”. 1:09 hr

6. Λήψη απόφασης περί επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού 2:12 hr

7. Έγκριση γενομένων δαπανών. 2:42 hr

8. Ορθή Επανάληψη της 32/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών (άρθρο 64, παρ.14 του ΠΔ 28/80) 2:44 hr

9. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων έτους 2015. 2:45 hr

10.Έγκριση μελέτης «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ΠΑΟ Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού». 2:47 hr

11.Ορθή Επανάληψη της 320/2014 απόφασης Δ.Σ. περί «Διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους χρέωσης με υπαιτιότητα του Δήμου». 2:53 hr

12.Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης, λόγω λάθους χρέωσης με υπαιτιότητα του Δήμου.

13.Ονοματοθεσία Οδών.Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Κ. Καλυβίων 3:13 hr

Categories