ΨΗΦΙΣΜΑ – “ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΩΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΥ”

Είναι γνωστό ότι μια από τις κύριες προεκλογικές δεσμεύσεις της ΔΥΝΑΜΗΣ ΖΩΗΣ του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η μη λειτουργία και η
κα τάργηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Ενδεικτικά η νυν περιφερειάρχης κ. Ρένα Δούρου σε ομιλία της στις 3/4/2014 δήλωνε ότι: «Ο ΧΥΤΑ Γραμματικού είναι έργο
επικίνδυνο για την υγεία των πολιτών και το περιβ άλλον …», «Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος επιβεβαίωσαν ότι ο ΧΥΤΑ παραβιάζει την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και τα κριτήρια χωροθέτησης…», «Απόφαση – κόλαφος της Επιτροπής
Αναφορών ύ ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε επισημάνει προβληματική χωροθέτηση με κίνδυνο ρύπανσης των υδάτων που εκθέτει την Περιφέρεια Αττικής και το ΥΠΕΚΑ …».

Την παραπάνω δέσμευσή της για τη μη λειτουργία και την κατάργηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού επανέλαβε δημόσια, ως εκλεγμένη πλέον Περιφερειάρχης, η κ. Ρ. Δούρου σε ανοικτή συγκέντρωση στην πλατεία του Γραμματικού τον Ιούνιο του 2014.

Σε αντίθεση με τις παραπάνω δεσμεύσεις έχουν εμφανιστεί τελευταία στον τύπο (ηλεκτρονικό και έντυπο) δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της περιφέρειας (π.χ. Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου) περί «ωριμότητας του έργου», περί «επιβολής προστίμων σε περίπτωση μη παραλαβής του», περί «νομιμότητας του έργ ου» κ.λπ.

Ενόψει των ανωτέρω και Επειδή πιστεύουμε ως αληθή την προεκλογική δήλωση της κ. Περιφερειάρχη ότι: «Η περίπτωση Γραμματικού συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της απερχόμενης Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής:

άσκηση πολιτικής εν κρυπτώ, μακριά από τον έλεγχο των πολιτών, σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, προς όφελος εργολαβικών συμφερόντων».

Επειδή έχει παύσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2013 η ισχύς της Μ.Π.Ε. του έργου και κατά συνέπεια το έργο συνεχίζεται έκτοτε μη νόμιμα.

Επειδή, σύμφωνα με δηλώσεις της Ε.Υ.ΠΕ.. έχει κατατεθεί φάκελος για την «ανανέωση» της Μ.Π.Ε. του έργου από την Περιφέρεια Αττικής και αναμένεται η έγκρισή της από το ΥΠΕΚΑ.

ΖΗΤΟΥΜΕ
Την άμεση σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου:
Α) Να ενημερωθεί από εκπροσώπους μας το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων για τη συντελούμενη παρανομία με τη συνέχιση της κατασκευής.
Να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία που επιβάλουν τη διακοπή του έργου και εκθέτουν την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση με τη συνέχισή του.
Να καταδειχθεί: α) ότι η επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά την μη νόμιμη, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, κατασκευή του ΧΥΤΑ και όχι τη μη λειτουργία του και β) η τεράστια ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος, της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής και του ΥΠΕΚΑ για τα πρόστιμα που θα επιβληθούν και την τεράστια σπατάλη χρημάτων σε ένα μη νόμιμο έργο.
Β) Να ληφθεί απόφαση για την άμεση διακοπή των εργασιών, την απένταξη του έργου από τον Περιφερειακό σχεδιασμό και την υποβολή πρότασης νόμου μέσω των βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής για την κατάργηση του Ν. 3164/2003 για την χωροθέτηση ΧΥΤΑ στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΥΤΑ
Γραμματικό 01/03/2015

Categories