Ο Δήμος Λαυρεωτικής προειδοποιεί για διακοπή παροχής νερού σε οφειλέτες

Ο Δήμος Λαυρεωτικής επιθυμεί να ενημερώσει τους δημότες του, ότι υφίστανται σημαντικού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές προερχόμενες από Τέλη Ύδρευσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος Α2, του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’), παρακαλούμε τους υπόχρεους να προσέλθουν στην υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους,ώστε να μην αναγκαστούμε να προβούμε σε διακοπή παροχής ύδρευσης.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 17/03/2015

Categories