ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ. video

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του κοινωνικού σχολείου, το σχολείο μας έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής τις παρακάτω δράσεις:

1. Επιμόρφωση των μαθητών της Α΄Γυμνασίου από το Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας Μαρκόπουλου, με θέμα «Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο». Συμμετείχαν 100 μαθητές και 4 καθηγητές.

2. Επιμόρφωση των μαθητών της Β΄Γυμνασίου από το Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας Μαρκόπουλου, με θέμα «Πρώτες Βοήθειες».

3. Επιμόρφωση των μαθητών της Γ΄Γυμνασίου από το Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας Μαρκόπουλου, με θέμα «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα».

4. Στο πλαίσιο υιοθέτησης υγιούς στάσης στη ζωή, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή διανέμονται στους μαθητές μας φρούτα εποχής, τα οποία είναι προσφορά παραγωγών. Συμμετέχουν 4 καθηγητές.

5. Δράση Α΄: «ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΑ», με συμμετοχή όλων των μαθητών και του Συλλόγου Διδασκόντων , 19 και 20 Μαρτίου 2015 

ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Categories