ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 18-3-15. Θεματα 5-6

Θέμα 5. Λήψη απόφασης περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για περισσότερο από μία ώρα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού για να επεκταθεί κατά μία ώρα το ωράριο καταστημάτων που έχουν μουσικά όργανα ενώ και παριστάμενοι πολίτες εξέφρασαν την αντίθεσή τους.Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία

Θέμα 6. Λήψη απόφασης περί παράτασης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης της εταιρείας VODAFONE-PANAFONE Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (Κεραία Σκόρδι). (1:13 hr)

πηγή. LocalWeb.tv

 

Categories