Συνεδρίαση Συμβουλίου ΔΚ Παλαιάς Φώκαιας 1-4-2015

Θέμα: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας.
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση την 1/4/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Γραφείο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (Λεωφ. Σουνίου και Αγίου Γεωργίου) με θέματα:
1. Γνωμοδότηση επί του εγγράφου του Δήμου Σαρωνικού με θέμα ‘’καθορισμός θέσεων περιπτέρων’’.
2. Λήψη Απόφασης για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ‘’Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος- Επιχείρηση Αναψυχής’’ στον κ. Παπαχαραλάμπους Γεώργιο.
3. Λήψη Απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ‘’παιδότοπου’’ στον κ. Ν. Δαή.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Παλαιάς Φώκαιας

Categories