Ο Οδηγός Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

Screenshot_1043Ο Οδηγός για τη σύνταξη των τοπικών σχεδίων Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων. που συνέταξε ο ΕΣΔΝΑ για να βοηθήσει κάθε έναν Δήμο να κάνει τον δικό του σχεδιασμό ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες του, είναι έτοιμος.

Σύμφωνα με το σκεπτικό πρόκειται για ένα σχέδιο με μακρυπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους που συνδιαμορφώνεται με την τοπική κοινωνία κάθε Δήμου, θα εγκρίνεται από τα Δημοτικά Συμβούλια η και ευρύτερα σώματα (πχ συνελεύσεις Πολιτών), θα δεσμεύει τις Δημοτικές Αρχές  και η υλοποίησή του θα ελέγχεται σε τακτικά χρονικά Διαστήματα.

Απομένει πλέον στη βούληση των Δημοτικών Αρχών, να μελετήσουν,καταγράψουν και υλοποιήσουν προγράμματα στο πλαίσιο του ¨πρώτυπου Σχεδίου”

Παραθέτουμε το εισαγωγικό σημείωμα από τον οδηγό, τον οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ

Screenshot_1044

 

Screenshot_1042

 

Επίσης μπορείτε να “πατήσετε” στον ακόλουθο σύνδεσμο

1o ΘΕΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (2)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ (1)

 

 

 

Categories