ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Χθες δημοσιευθηκε η πολυαναμενόμενη από πολλούς Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) της Αναπληρωτού Υπουργού κας Βαλαβάνη και του Υπουργού Εσωτερικών κου Βούτση για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Ά βαθμού (δείτε εδώ). Η εν λόγω Κ.Υ.Α., η οποία είναι προσαρμοσμένη, στο μέτρο του δυνατού, στην πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (646/2015 – Ε΄ Τμήμα) και ενόψει της νέας, με αυξημένη σύνθεση, συνεδρίασης του ιδίου Δικαστηρίου τον προσεχή Ιούνιο, για το ίδιο ζήτημα, περιέχει σημαντικές αλλαγές και επιχειρεί να «χτυπήσει», σε θεσμικό επίπεδο, το χάος και την ανομία στους αιγιαλούς και στις παραλίες της χώρας, θέτοντας, για πρώτη φορά, ξεκάθαρους κανόνες για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ειδικότερα:

1. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης είναι διετής και όχι μονοετής, διευκολύνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφερον.

2. Ενισχύει την προστασία των αιγιαλών και παραλιών της χώρας, αλλά και επιχειρεί να θέσει τερμα στον αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος νομίμων επιχειρήσεων υγειονομικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα στους αιγιαλούς και στις παραλίες της χώρας, θέτοντας αυστηρότερους και πιο ξεκάθαρους όρους για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλών και παραλιών. Σε κάθε περίπτωση, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην πτυχή της τήρησης των περιβαλλοντικών διατάξεων και της κοινοχρησίας των συγκεκριμένων δημόσιων εκτάσεων, διευκολύνοντας την ανάκληση της όποιας παραχώρησης, όταν παραβιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και οι ίδιες οι διατάξεις της ΚΥΑ.

3. Ρητώς απαγορεύεται η χρήση των κλασσικών τραπεζοκαθισμάτων στους αιγιαλούς και στις παραλίες της χώρας και επιτρέπεται μόνο η χρήση μικρού τραπεζιού αποκλειστικώς κάτω από την εκταση ομπρελας (βλ. άρθρο 2), των οποίων οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθοριζονται στο παράρτημα, που συνοδεύει την ΚΥΑ.

4. Μειώνεται η εκταση εγκατάστασης των καντινών από 30 σε 15 μέτρα, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα πρόσθετης κατασκευής, οπως σκιαδίων, τραπεζοκαθισμάτων, κλπ.

5. Όλες οι παραχωρήσεις και ιδίως οι μισθώσεις υπόκεινται στον αυστηρό έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους (Περιφερειακών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Γραφείων της Δημόσιας Περιουσίας).

6. Αυξάνεται το ποσοστό του ανταλλάγματος υπέρ του κράτους από 20% σε 30% (βλ. άρθρο 6 της ΚΥΑ). Το δε υπόλοιπο 70% του μισθωτικού ανταλλάγματος παραμένει στους Δήμους.

7. Θεσπίζονται τα κατώτατα προβλεπόμενα όρια σε σχέση με τα ντεσιμπέλ στην αναπαραγωγή ήχου (50), προκειμένου να τερματισθεί η σοβαρότατη ηχορύπανση, που παρατηρείται στους αιγιαλούς και στις παραλίες της χώρας μας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (βλ. παράρτημα της ΚΥΑ)

κατραμαδουΕπισημαίνεται, ότι η ανάγκη συμμετοχής του ΥΠΕΚΑ στην έκδοση της Κ.Υ.Α., η οποία ανάγκη αναφέρεται στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, δεν είναι ακόμη υλοποιήσιμη, καθότι ο νόμος 2971/2001 περί αιγιαλού και παραλίας δεν προβλέπει τη σύμπραξη του ΥΠΕΚΑ στην εκδοση της ΚΥΑ (βλ. άρθρο 13 πρ. 5 του νόμου). Ως εκ τούτου, μέχρι την τροποποίηση του εν λόγω νόμου και ενόψει των ασφυκτικών χρονικών ορίων, που υπήρχαν για την παραχώρηση, με αντάλλαγμα, της απλής χρήσης των αιγιαλών και παραλιών της χώρας στους ΟΤΑ, η κυβέρνηση έσπευσε να αυστηροποιήσει τις προϋποθέσεις αυτής της παραχώρησης, αλλά και να διευκολύνει την άρση της σε περίπτωση παραβιάσεων, δια της ενίσχυσης των κριτηρίων της περιβαλλοντικής προστασίας και του ελέγχου των αρμόδιων κρατικών οργάνων. Όπως προκύπτει, στόχος της κυβέρνησης είναι να θέσει τέρμα στην ανομία, στην ασυδοσία και στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Στους μεσομακροπρόθεσμους στόχους της κυβέρνησης είναι να ξεκαθαρίσει νομοθετικά το τοπίο στους αιγιαλούς και στις παραλίες της χώρας, ενισχύοντας τους όρους περιβαλλοντικής προστασίας τους, αλλά και την κοινοχρησία τους, καθότι αποτελει βαθύτατη πεποίθηση, ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλισθεί η διάσωσή τους και η ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού στη χώρα μας. Σ’αυτά τα πλαίσια, η κυβέρνηση, πέραν της νομοθετικής ενίσχυσης της προστασίας των παραλιών και αιγιαλών της χώρας, καθώς και των οχθών και των παρόχθιων ζωνών των μεγάλων λιμνών και των πλευσίμων ποταμών της χώρας, σύμφωνα με τις επιταγές τους Συντάγματος, των διεθνών συνθηκών και των απόφάσεων του ΣτΕ, σκοπεύει να ενισχύσει και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Ελπίζουμε πραγματικά να υλοποιηθούν οι στόχοι της κυβερνησης. Ωστόσο, θα απαιτηθεί και η σύμπραξη των ιδίων των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει, το μεν να σέβονται την περιβαλλοντική νομοθεσία και την κοινοχρησία των αιγιαλών και των παραλιών της χώρας, το δε να σπεύδουν να καταγγέλλουν στις αρμόδιες αρχές όποια τυχόν παραβίαση διαπιστώνουν στους συγκεκριμένους δημόσιους χώρους, που προορίζονται για χρήση από όλους τους πολίτες

Δείτε την απόφαση ΩΘ35Η-Δ8Ο

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ (1)

 

Categories