ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ. Εξετάσεις δια βίου μάθησης

Η διεύθυνση δια βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας δια βίου μάθησης και Νέας Γενιάς πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2015, για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο « καθεστώς του επί μακράν διαμένοντος».
Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο (όχι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις προϋποθέσεις :
• Είναι ηλικίας 16 ετών και άνω.
• Μένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή αιτούν άσυλο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή 22/05/2015 στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων στην περιοχή τους.
Λαύριο Γραφεία Ερυθρού Σταυρού Δανουκάρα 1 Λαύριο
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6948107498
Υπεύθυνη: Ιωάννα Τριπουλά (Υπεύθυνη εκπαίδευσης Προγράμματος Οδυσσέας)

Δικαιολογητικά αίτησης

1. Αίτηση συμμετοχής (υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων)
2. Φωτογραφία (1) τύπου ταυτότητας
3. Φωτοτυπία διαβατηρίου (πρέπει να υποδειχθεί το πρωτότυπο)
4. Φωτοτυπία άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για άδεια διαμονής.
5. Παράβολο αξίας πενήντα (50,00 Ε) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741) για υποψηφίους πιστοποίησης ελληνικής γλώσσας, ελληνικής ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού ή Παράβολο αξίας εικοσι ευρώ (20,00Ε), υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741) για υποψηφίους πιστοποίησης μόνο για την Ελληνική ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό σε περίπτωση που υπάρχει ήδη πιστοποιητικό Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (φωτοτυπία του οποίου υποβάλλεται μαζί με την αίτηση)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα παράβολα μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς www.gsae.edu.gr και στα τηλέφωνα : 213-1311667, 213-1311655, 213-1311678, 213-1311652, 210-3442741.

[sam id=”6″ codes=”true”]
Categories