Το Συμβούλιο της ΔΚ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΤΗς 18/5/15 ΚΑΙ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Με δύο θέματα προς συζήτηση συγκλήθηκε το Συμβούλιο της ΔΚ Σαρωνίδας της 18/5.

1) Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθ. 2952/26-2-2015 αιτήσεως του Βασιλείου Βασίλειου. Η Επιχείρηση ζητούσε άδεια τοποθέτησης  απαγορευτικών για parking , stands προκειμένου να διευκολύνεται η εκφόρτωση εμπορευμάτων. Το συμβούλιο αποφάσισε πριν την γνωμοδότηση, να αποστείλει ερώτημα στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και στην Τροχαία, για την διερεύνηση της νομιμότητας στο ζήτημα.

2)Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στην «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» της κ. Πούλου Δέσποινας. Το συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά, υπό την προυπόθεση ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει απαραίτητα δικαιολογητικά Δημοτικής Ενημερότητας τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί ακόμα.

Screenshot_1385

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης προηγήθηκε η εκφώνηση των πρακτικών των αποφάσεων του προηγουμένου Συμβουλίου με το οποίο το συμβούλιο απέρριψε αίτηση επιχειρηματία για την τοποθέτηση κερματοφόρων παιχνιδιών στην Κεντρική Πλατεία Σαρωνίδας ενώ εισηγήθηκε θετικά για την παραχώρηση 40 μ2 σε όμορη με την πλατεία επιχείρηση για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων με καταβολή τελών προς τον Δήμο.

Στο video που ακολουθεί ο Πρόεδρος της ΔΚ Σαρωνίδας διαβάζει τα σχετικά πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου σχετικά με την Πλατεία Σαρωνίδας.

Προς το τέλος της συνεδρίασης, εκπρόσωπος από την ομάδα ενεργών πολιτών του Δήμου Σαρωνικού εξέφρασε την αντίθεσή του για την παραχώρηση  χώρου στην πλατεία και τόνισε ότι η Πλατεία δεν πρέπει να παραχωρηθεί σε κανέναν επιχειρηματία γιατί προορίζεται για χρήση των πολιτών. Επίσης εξέφρασε τις αντιρρήσεις του για την έκδοση άδειας μουσικών οργάνων στις επιχειρήσεις της Σαρωνίδας και ζήτησε πριν την έκδοση τέτοιων αποφάσεων να ενημερώνονται προηγουμένως οι πολίτες της Σαρωνίδας, ξέχωρα με τις προαναγγελίες των συμβουλίων που αναρτώνται στα ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου.

Να σημειωθεί επίσης ότι στο συμβούλιο έγινε αναφορά σε επιστολή κάποιων επιχειρηματιών που ζητούσαν την επανάληψη του συμβουλίου που αφορούσε στην παραχώρηση μέρους της πλατείας, που όμως δεν κρίθηκε σκόπιμη η επανάληψη της συνεδρίασης αφού ο Πρόεδρος Ν.Γαλάνης δήλωσε ότι είναι διαθέσιμος σε όποιον επιθυμεί να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις

Στο συμβούλιο παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Σπ.Δημητρίου.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε την σύνθεση του Συμβουλίου της ΔΚ Σαρωνίδας.

Γαλάνης Νικόλαος Πρόεδρος Σύμβουλος. (πλειοψηφία)

Γριζιώτης Αλέξανδρος. (πλειοψηφία)

Χατζηκωνσταντίνου- Δημητρίου Ζωή (πλειοψηφία)

Νικολοπούλου Φανή. (Μείζων Μειοψηφία)

Μωραϊτου Ελένη. (Ελάσσων Μειοψηφία)

[sam id=”6″ codes=”true”]

 

Categories