ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ακύρωση της υπ’αρ. 50/18-3-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού.

Δημότες Σαρωνικού, όπως είχαν δηλώσει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου της 18/3/15 που αποφάσιζε για την παράταση του ωραρίου μουσικών οργάνων,προσέφυγαν στην Αποκενρωμένη διοίκηση και προσέβαλαν  την απόφαση ως παράνομη.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που προέβλεπε την παράταση του ωραρίου.

Διαβάστε το απόσπασμα της απόφασης με τους λόγους ακύρωσης καθώς και στη συνέχεια ολόκληρο το κείμενο.

 

Screenshot_1395

 

Δείτε την ακυρωτική απόφαση. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ 634ΑΟΡ1Κ-6Θ4 (1)

[sam id=”6″ codes=”true”]
Categories