Στο Δημοτικό Συμβούλιο ο “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ”

Προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο της 4/6, υποβάλλεται ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Σύμφωνα με την πρόταση η οποία προηγουμένως θα επικυρωθεί από την Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων και εν συνεχεία από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δικαίωμα άρδευσης έχουν αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργούνται αγροτικές καλλιέργειες από αγρότες ή και από μη αγρότες. Το νερό της άρδευσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως πόσιμο.

Για την σύνδεση των αγροτεμαχίων με το δίκτυο άρδευσης απαιτούνται:
α. Συμπλήρωση και υπογραφή του σχετικού εντύπου
β. Η προσκόμιση φωτοτυπίας των συμβολαιογραφικών πράξεων που αποδεικνύουν την κυριότητα του αιτούντος επί του ακινήτου προς ύδρευση, ως επίσης και τοπογραφικού του ακινήτου.
γ. Βεβαίωση ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή υπεύθυνη δήλωση ότι έχει αγροτική καλλιέργεια στο συγκεκριμένο αγρόκτημα.

Πρόταση Κανονισμός Άρδευσης

[sam id=”6″ codes=”true”]
Categories