18-21/6. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

Screenshot_1505

 

(ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ) ΠΕΜΠΤΗ 18/6. 

Screenshot_1507

 

myelos-300x225-300x224-660x330

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6  – ΣΑΒΒΑΤΟ 20/6- ΚΥΡΙΑΚΗ 21/6

Screenshot_1506

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΚΥΡΙΑΚΗ 21/6
Screenshot_1504

Categories