«Λουκέτο» στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο – Τί δείχνουν οι εκθέσεις αυτοψίας του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος

Να μπει «λουκέτο» στη μονάδα ανακύκλωσης του Ασπροπύργου όπου ξέσπασε η φωτιά στις αρχές Ιουνίου ζητά το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκαν σωρεία παραβάσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Σώματος η οποία κοινοποιείται και στον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη, επιβάλλεται η ανάκληση της άδειας του εργοστασίου καθώς «μετά από επιτόπιους ελέγχους υπαλλήλων του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος που έγιναν στις 9 και 12 Ιουνίου 2015, διαπιστώθηκε πως η εταιρεία που λειτουργούσε το εργοστάσιο είχε υποπέσει σε σωρεία παραβιάσεων των περιβαλλοντικών όρων, τα οποία αποτελούν αδικήματα και διώκονται ποινικά με βάση διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτοψίας του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, η ιδιοκτήτρια εταιρεία της μονάδας «Γενική Ανακυκλώσεως Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε. Εμπόριο Χάρτου – Χαρτονιών»:

1. Διενεργούσε παράνομη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και ανεξέλεγκτη διάθεση εν δυνάμει επικίνδυνων αποβλήτων, χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και άδειες και χωρίς τη λήψη και τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων μέτρων, όρων, περιορισμών και προδιαγραφών για την διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων.

2. Διενεργούσε νόμιμη μεν συλλογή και προσωρινή αποθήκευση μη επικίνδυνων και διέθετε τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και άδειες, χωρίς όμως τη λήψη και τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων μέτρων, όρων, περιορισμών και προδιαγραφών για τη διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων, βάσει της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β) και παράλληλα αποθήκευε ποσότητες στερεών αποβλήτων για τις οποίες δεν είχε αδειοδοτηθεί.

Επιπλέον, η εταιρεία:

-Δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

-Δημιούργησε έναν χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων, κατά παράβαση του άρθρου 12 του Ν. 1650/86 και του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003.

-Δεν διέθετε σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Συνεπώς, όπως αποφαίνεται το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η συγκεκριμένη εταιρεία κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διέθετε ανεξέλεγκτα στερεά απόβλητα (επικίνδυνα και μη) εντός του χώρου του γηπέδου της, δημιουργώντας έναν χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που προκάλεσε εκτεταμένη και σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με σοβαρό κίνδυνο και ζημίας του εδάφους, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας και της δημόσιας υγείας.

Επιπρόσθετα, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος επισημαίνουν ότι οι προαναφερόμενες παραβάσεις αποτελούν αδικήματα που διώκονται με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία (άρθρα 3 και 7 του Ν. 4042/2012).

Σημειώνεται πως, οι εκθέσεις αυτοψίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση και πρόκειται να παραδοθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει αν πρόκειται για πλημμέλημα ή για κακούργημα και θα ασκήσει τις ανάλογες διώξεις.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε το Σάββατο 6 Ιουνίου και είχες ως αποτέλεσμα τοξικό νέφος να καλύψει για μέρες τα δυτικά προάστια της Αττικής. Να σημειωθεί ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία απέδωσε τα αίτια της πυρκαγιάς σε εμπρησμό προερχόμενο από εξωτερικό χώρο.

koutipandoras

 

Categories