22/6. ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΙΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. ΩΡΑ 18.00

1. Έγκριση καταβολής της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των εκλογών ανάδειξης μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014.

2. Έγκριση –Παραλαβή της μελέτης « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δυτικής
παράκαμψης Κουβαρά» του Δήμου Σαρωνικού.

3. Λήψη απόφασης περί καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς.

4. Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση παρέμβασης στο ΣτΕ υπέρ των διατάξεων της ΚΥΑ «περί παραχώρησης παραλιών για απλή χρήση στους Δήμους και καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου (Κων/νος Κατερινόπουλου) σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν3463/2006.

5. Έγκριση Ισολογισμού Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού (ΑΔΜΚΕΣ) έτους 2014.

6. Ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση της παραλιακής ζώνης του Δήμου Σαρωνικού από την ΑΔΜΚΕΣ.

Καλύβια 17-6-2015
. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

[sam id=”15″ codes=”true”]
Categories