ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ. Νέα Εποχή: ”Με προχειρότητα , αόριστο και ασαφές το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης.”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ”

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Την 1η Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με οριακή πλειοψηφία, η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Λαυρεωτικής, με θέμα την έκφραση γνώμης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι το εν λόγω Τοπικό Σχέδιο έπρεπε να είχε παραδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την επιστολή της Περιφερειάρχη κ. Δούρου, έως τις 30/6/2015.

Το Σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον μελετητή του Δήμου κ. Δρούγκα Σταύρο, χημικό και Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Παλλήνης και το οποίο τέθηκε προς διαβούλευση, δεν ήταν ολοκληρωμένο, καθόσον όπως αναφέρθηκε από την Δημοτική Αρχή, ήταν περίληψη μίας Μελέτης 120 σελίδων, η οποία όμως δεν ήταν……ανακοινώσιμη!

Επί του προτεινόμενου Σχεδίου προέκυψαν πολλά ερωτήματα και αρνητικές επισημάνσεις, όπως ότι αποτελούσε επί της ουσίας μία έκθεση ιδεών και ένα ευχολόγιο προτεινόμενων δραστηριοτήτων περί του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου μας, καθόσον δεν είχαν ληφθεί υπόψιν τα ποιοτικά στοιχεία των απορριμμάτων καθώς και ο τρόπος και ο τόπος διαχείρισης αυτών.

Επίσης δεν είχε ληφθεί υπόψιν η Μελέτη του καθηγητή κ. Κυρκίτσου όσον αφορά τις πραγματικές παραγόμενες ποσότητες των απορριμμάτων του Δήμου μας.

Τέλος το εν λόγω Σχέδιο δεν εφάρμοζε πλήρως την υπ. αριθμ. 2008/98 Ευρωπαϊκή Οδηγία, με αποτέλεσμα το 60% των απορριμμάτων να καταλήγει σε ΧΥΤ!

Για τους λόγους αυτούς και για την προχειρότητα που αντιμετωπίζεται το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων από την Δημοτική Αρχή, ασκήθηκε, τόσο από την Παράταξή μας όσο και από άλλους παρευρισκόμενους, στον Δήμαρχο κ. Λουκά και στον Αντιδήμαρχο κ. Αδάμη έντονη κριτική με οξείς χαρακτηρισμούς για το γενικόλογο, αόριστο και ασαφές Σχέδιο Διαχείρισης των απορριμμάτων που παρουσιάστηκε.

Προκύπτουν πολλά σοβαρά ερωτήματα σε σχέση με τον τρόπο σύνταξης και την παρουσίαση της “Μελέτης”, καθόσον είναι πασιφανές ότι ουδείς από την Δημοτική Αρχή ασχολήθηκε σοβαρά με το να δώσει στον μελετητή στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά των απορριμμάτων για την σύνταξη μιας επιστημονικής μελέτης που θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα και παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους Δήμους.

Τελικά το εν λόγω Σχέδιο, όπως ανέφερε ο κ. Λουκάς, θα παραπεμφθεί αρχικά προς συζήτηση με τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, εν συνεχεία θα συζητηθεί σε ανοιχτή συγκέντρωση των κατοίκων στην Κερατέα και τέλος θα έρθει προς συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο έως τις 15 Ιουλίου!!!

Και μόνο το χρονικό διάστημα των 15 ημερών μέσα στο Καλοκαίρι, για την διαβούλευση και την λήψη απόφασης επί ενός τόσο σοβαρού και μείζονος θέματος που βασανίζει την Κερατέα και την Λαυρεωτική επί 19 χρόνια και έχοντας ακόμα ανοιχτό το θέμα του ΧΥΤΑ στο Οβριόκαστρο, φανερώνει την προχειρότητα και την ανευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων από την Δημοτική Αρχή.

Η Παράταξή μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις επί του μείζονος αυτού θέματος και δεν πρόκειται να μείνει αδρανής, όπως οφείλει στην ιστορία και τους αγώνες των κατοίκων της Κερατέας και της Λαυρεωτικής.

Το Γραφείο Τύπου.

Categories