Γιατί είναι στον… αέρα τα ΚΕΛ και οι αποχετεύσεις Ν. Μάκρης – Μαραθώνα και Ραφήνας – Αρτέμιδας!

Πολύ δύσκολο είναι να υλοποιηθούν έργα πνοής για τέσσερις περιοχές της ανατολικής Αττικής των οποίων οι κάτοικοι ζουν τον εφιάλτη των βόθρων!

Παρότι τα έργα «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Νέας Μάκρης και Μαραθώνα» και «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Ραφήνας και Αρτέμιδας» έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του νέου ΕΣΠΑ, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, η υλοποίησή τους μοιάζει «όνειρο θερινής νυκτός».

Ο λόγος που τα πράγματα είναι δύσκολα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι για προχωρήσει το νέο ΕΣΠΑ απαιτούνται τα χρήματα για την εθνική συμμετοχή τα οποία όμως δεν υπάρχουν!

Και βέβαια ουδείς γνωρίζει πότε είναι δυνατόν να ξεκινήσουν τα έργα όμως τίθεται σε κίνδυνο ακόμη και το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο στους τομείς των αποβλήτων και των υδάτων.

Έτσι ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ό,τι πολλοί νομίζουν αφού διακινδυνεύονται:

– Η βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας.

– Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

– Η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων.

– Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.

– Η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση.

– Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης.

– Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση το Εθνικό και τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ.

– Η βελτίωση της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα και

– Η βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία οικισμών.

Κανείς, αυτή τη στιγμή, στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν είναι σε θέση να απαντήσει τι μέλλει γενέσθαι.

Κάτι που πολύ απλά σημαίνει ότι οι χιλιάδες κάτοικοι της Ραφήνας, της Αρτέμιδας, της Νέας Μάκρης και του Μαραθώνα θα συνεχίσουν να ζουν στο έλεος των βόθρων γεγονός που σίγουρα παραπέμπει σε άλλες εποχές παρότι έχουν μπει για τα καλά στον 21ο αιώνα.

Και βέβαια αυτοί που μπορούν να… πανηγυρίσουν είναι όσοι είχαν εκδηλώσει την κάθετη αντίθεσή τους στη δημιουργία ΚΕΛ στις περιοχές αυτές!

VIA

Categories