24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΕΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ
Σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην ημερίδα του προγράμματος
ΤΟΠΕΚΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ με τίτλο:
«Δικτύωση μεταξύ Αναπτυξιακών Συμπράξεων (Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης)
Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, ώρα 11:00 π.μ στην Αίθουσα Παλαιού Μηχανουργείου Λαυρίου.

Η ημερίδα αποσκοπεί στην πληροφόρηση των ωφελουμένων, ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού και κοινωνικού ιστού των Δήμων
Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής και ενημέρωση ως προς τους στόχους και αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων,
Αλλά και για την χρήση των ευκαιριών του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής
Δημήτρης Λουκάς

TOPEKO 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Categories