ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20/08/2015

(Η πρόσκληση είναι κατεπείγουσα για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου και χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνων σε υπαλλήλους)

Σας προσκαλώ σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 20η Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα14:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης, λόγω εκτάκτων αναγκών, για άμεση πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων (2 χειριστές, 1 εργάτης καθαριότητας και 1 οδηγός), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τα 17 που εγκρίθηκαν με την αριθ. 16410/13-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Εισηγητής: Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories