30/9. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΚ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Categories