H παρουσίαση της μελέτης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σαρωνικού. video

Παρουσιάστηκε χθες 7/10/15 στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού το σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου. Πρόκειται περί ενός  σχεδίου που γι αυτούς που έχουν ασχοληθεί περισσότερο – χωρίς να είναι επιστήμονες -περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία και τις πρακτικές αντιμετώπισης του προβλήματος της Διαχείρισης Απορριμμάτων που μπορεί κάποιος να τα βρει στο διαδίκτυο σε αφθονία, με σαφή προσπάθεια όμως, να δώσει ένα μπούσουλα κατεύθυνσης σε τοπικό επίπεδο.

Με επίκεντρο τη Δημιουργία ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ  και το “νοικοκύρεμα” της Ανακύκλωσης  με πιλοτικά προγράμματα εφαρμογής σε 4 ρεύματα αποβλήτων στους πρώτους μήνες του 2016, ο στόχος είναι να μειωθούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα απορρίμματα που οδηγούνται στη Φυλή με αντίστοιχη χρηματική εξοικονόμηση.

Θα χρειαζόταν  ειδική διημερίδα για να απαντηθούν και να αναπτυχθούν σε βάθος όλες οι προσεγγίσεις, παρατηρήσεις, αντιρρήσεις και προτάσεις που ακούστηκαν χθες από τους Δημοτικούς Συμβούλους που ρώτησαν η τοποθετήθηκαν επί του σχεδίου, αφού ήταν φανερό ότι επρόκειτο περί ενός είδους “MASTER PLAN” που υπόκειται σε μεταβολές και βελτιώσεις ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα που δεν θα μπορούσαν να προσδιοριστούν σε αυτή τη χρονική στιγμή.

Το σχέδιο ψηφίστηκε με πλειοψηφία, μειοψηφούντος του Αντ. Κωνσταντέλλου ο οποίος υιοθέτησε τις παρατηρήσεις του Καθηγητή Ντίνου Χασάπη που ζήτησε 15μερη αναβολή της συζήτησης προκειμένου να γίνει δημόσιος διάλογος. (Δείτε στη συνέχεια τις παρατηρήσεις).

Να σημειωθεί ότι η Αγγελική Ράπτη  υπερψήφισε, με την προυπόθεση ότι το σχέδιο της Διαχείρσης Απορριμμάτων θα είναι Δημοτικού η Δημόσιου χαρακτήρα.

Μία είναι όμως η ουσία: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ!! Ελπίζουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι και όχι μόνο, να συμβάλλουν στην βελτίωση και εφαρμογή αυτού του σχεδίου.

Μπορείτε να δείτε όλη τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις στο video 2

video 1. Η Γενική Παρουσίαση από τον μελετητή.

video 2. Οι ερωτήσεις προς τον μελετητή – συζήτηση- τοποθετήσεις Δημάρχου και συμβούλων – ψήφιση

Οι ερωτήσεις και οι διευκρινήσεις από τον μελετητή (1-38 min του video)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ      Στο 40o min του video 2

ΔΗΜΑΡΧΟΣ                 Στο 56o min του video 2

ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ               Στη 1:02 hr του video 2

ΡΑΠΤΗ                          Στη 1:06 hr του video 2

ΓΚΙΝΗΣ                         Στη 1:11 hr του video 2

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ      Στη 1:15 hr του video 2

ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ              Στη 1:17 hr του video 2

ΔΗΜΑΡΧΟΣ                 Στη 1:19 hr του video 2

Μ.ΚΟΛΛΙΑ                   Στη 1:32 hr του video 2

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ              Στη 1:37 hr του video 2

 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ

Οι παρατηρήσεις του καθηγητή Ντίνου Χασάπη που παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντρ. Κωνσταντέλλος. τις οποίες παρέλαβε ο μελετητής με την υπόσχεση να τις επεξεργαστεί μία προς μία και να απαντήσει.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 

Το τοπικό σχέδιο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία γενική προμελέτη. Είναι μία εργασία προσεγμένη και ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα για τα παραδείγματα Δήμων της Ευρώπης.
Παρουσιάζει μεγάλο αριθμό χρήσιμων στοιχείων σε μέσους όρους
Δεν μπορεί όμως να χαρακτηρισθεί ως μελέτη εφαρμογής για την διαχείριση των στερεών απορριμμάτων του Δήμου Σαρωνικού
Πρέπει προηγουμένως να συζητηθεί δημόσια και να συμπληρωθεί συμπεριλαμβάνοντας τουλάχιστον τις παραμέτρους που αναφέρουμε παρακάτω με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Με πρώτη ανάγνωση το παρόν σχέδιο, ως πρόταση εφαρμογής, παρουσιάζει στοιχεία προχειρότητας, έχει σημαντικές ελλείψεις και μικρές δυνατότητες εφαρμογής.

Συγκεκριμένα και επιγραμματικά:
Α. Στοιχεία προχειρότητας.
1. Αντιμετωπίζεται και συγκρίνεται ο Δήμος με άλλους Δήμους( 3Β και Ελευσίνα) οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι συγκρίσεις έτσι οδηγούν σε παραπλανητικά συμπεράσματα.
2. Ο Δήμος μας έχει αστικές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές. Δεν αναφέρονται και ούτε αξιολογούνται. Οι παρουσιαζόμενοι μέσοι όροι δεν μπορούν να αξιολογηθούν. Δεν υπάρχει το εύρος των τιμών και χρονική ανάλυση.
3. Τα κοστολογικά στοιχεία δεν αναλύονται επαρκώς και υπάρχουν λάθη.
4. Οι τεχνολογίες διαχείρισης δεν αναλύονται ώστε να τεκμηριωθεί η καταλληλότητα τους για τις ιδιαιτερότητες του Δήμου μας. Παρουσιάζονται γενικόλογα χωρίς εξειδίκευση.

Β. Παραδείγματα βασικών ελλείψεων αποφασιστικής σημασίας
1. Δεν αντιμετωπίζονται, δεν καταγράφηκαν και δεν δίνονται στοιχεία για τις ιδιαιτερότητες του Δήμου μας σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα των απορριμμάτων. Πχ εποχικότητα, παράλιο μέτωπο, επιχειρήσεις με ειδική ρύπανση.
2. Δεν υπάρχουν στοιχεία ποιοτικής ανάλυσης των απορριμμάτων. Υπάρχουν στον Δήμο μας μεγάλες διαφορές σε τάξη μεγέθους. Αυτές, ούτε μετρήθηκαν, ούτε αναφέρονται, και προφανώς δεν αξιολογούνται.

Γ. Εφαρμογές με πολλά ερωτηματικά αποτελεσματικότητας.
1. Δεν υπάρχουν στοιχεία και προτάσεις εφαρμογής αναλυτικά και τεκμηριωμένα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κόστος.
2. Οι σχεδιασμοί επικοινωνίας δεν αναλύονται οικονομικά επαρκώς και το τελικό κόστος που περιγράφεται είναι πολύ χαμηλό.
3. Οι προτεινόμενες τεχνικές, πχ οικιακή κομποστοποίηση, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν όπως προτείνεται. Παρόμοιες προσπάθειες σε γειτονικούς δήμους έχουν αποτύχει
Ενδεικτικά 2 σημεία χαρακτηριστικά των ανωτέρω συμπερασμάτων
Στην σελ 13 του σχεδίου αναφέρεται : “…Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός ασχολείται κυρίως με τις γεωργικές καλλιέργειες και τις βιοτεχνικές δραστηριότητες (μονάδες παραγωγής μαρμάρων, οινοποίησης – εμφιάλωσης και εμπορίας κρασιού, βιοτεχνίες κατεργασίας ξύλου –σιδήρου κ.λπ.), ενώ μικρότερο ποσοστό απασχολείται με εμπορικές δραστηριότητες, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών…”.
(ΠΡΟΦΑΝΩΣ Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΥΠ ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)
Σελ. 14. : “…γεωργική χρήση περίπου 35.000 στρέμματα…”
(ΤΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ)
Τα παραπάνω μπορούν να αναλυθούν και υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία θα αναφερθούν σε μία εκτεταμένη κριτική εφόσον ζητηθεί
Διαπιστώθηκαν επίσης αρκετά συντακτικά και ορθογραφικά λάθη τα οποία υποβαθμίζουν την παρουσία της μελέτης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το σχέδιο μπορεί να χαρακτηρισθεί, όπως ανέφερα, ως μία προμελέτη χαμηλού κόστους λόγω του ότι στο μεγαλύτερο μέρος αξιοποιεί στοιχεία ήδη διαθέσιμα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και από το Διαδίκτυο.
Δεν υπάρχουν στοιχεία εφαρμογών συγκρίσιμα με τις ιδιαιτερότητες του Δήμου μας
Θεωρώ τέλος ότι το εν λόγω σχέδιο διαχείρισης, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να ξεκινήσει η διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος.

Δρ Κωνσταντίνος Χασάπης,
Αν. Καθηγητής
Χημείας και Τεχνολογίας Φυσικών Πόρων
Εθνικού και Καποδ/κού Παν/μίου Αθηνών

.

[message-ticker group=”group1″ width=”1000″ height=”200″]

Categories