Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 29-10-2015

Συγκαλείται στις 29/10, η επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σαρωνικού κατόπιν πρόσκλησης της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το Πρόγραμμα των Τεχνικών έργων και τον προυπολογισμό του 2016.

Είναι η δεύτερη φορά από τη σύστασή της που συνεδριάζει- η πρώτη ήταν πέρσι-και αυτό γιατί το επιτάσσει ο Καλλικρατικός Νόμος, ο οποίος επιβάλλει τη συνεδρίασή της πριν την σύνταξη του προυπολογισμού.

Επιβάλλει επίσης και την τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο συνεδρίαση, για άλλα θέµατα που έχουν τεθεί υπό διαβούλευση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο και την ∆ηµοτική Αρχή και εισάγονται στην  επιτροπή προς συζήτηση και γνωµοδότηση, η  όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της µε γραπτή αίτηση, (βλέπε άρθρο 4.2 στον κανονισμό που παραθέτουμε), κάτι που ουδέποτε συνέβη μέχρι σήμερα από ίδρυσης του Καλλικρατικού Δήμου.

Στη διάθεση των μελών της  επιτροπής έχουν ήδη τεθεί τα επί μέρους προτεινόμενα τεχνικά έργα που αποφάσισαν σε αντίστοιχες συνεδριάσεις οι Δημοτικές Κοινότητες και μπορεί κάποιος εύκολα να διακρίνει τις προτεραιότητες που έχουν δοθεί σε έργα καθώς και τα Προϋπολογισθέντα με Αναμορφώσεις ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ , έως 30/9/2015.

Να σημειώσουμε επίσης ότι η απόφαση της Επιτροπής είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και όχι δεσμευτική και συνεπώς η σύγκλησή της γίνεται μόνο για τυπικούς λόγους κάτι που κατά τη γνώμη του γράφοντος,  υποβαθμίζει τελείως ένα θεσμό που ήδη έχει καταστεί ανενεργός γιατί πολλές Δημοτικές Αρχές δεν θέλησαν να αξιοποιήσουν.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Paraktios

Categories