Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού την Τρίτη 3-11-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 3η Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015. Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή
2. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00€ από το ΥΠΕΣ της γ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων αρμοδιότητας Δήμου Σαρωνικού και για καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών
3. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
4. Λήψη απόφασης περί: α) καθορισμού κοινού συντελεστή φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων(Φ.Η.Χ.) για όλες της κατηγορίες, για τη ΔΕΗ Δήμου Σαρωνικού έτους 2016, β) Κατανομή ΦΗΧ έτους 2016 στον Δήμο Σαρωνικού και στα ΝΠΔΔ με τις επωνυμίες «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού» και «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού».
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
5. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σαρωνικού έτους 2016.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
6. Λήψη απόφασης περί αλλαγής σκοπού ειδικευμένων :1) από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) κ.λπ.. 2) από ΚΑΠ (πρώην ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για την ταχύτερη απορρόφησή τους και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ

Categories