ΠΕΜΠΤΗ 19/11. “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ Β’ΦΑΣΗ”

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/11/2015 ΣΤΙΣ 18:00 M.M ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ, Λ. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 14 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ AΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑ Β’ΦΑΣΗ”, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΥΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Screenshot_467

ΠΗΓΗ

Categories