Το Δημοτικό Συμβούλιο της 26/11/15. video -ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Το αποχετευτικό ζήτημα επαναφέρει με ερώτηση ο Δ.Σύμβουλος Ανδρ. Πέγκας. Απάντηση Δημάρχου – Έγκριση κτηματογραφικών διαγραμμάτων Μαύρου Λιθαριού που εκπονήθηκαν βάσει σύμβασης από το 2004! – Απόφαση για επικαιροποίηση μελέτης Β’ Κατοικίας για τη ΒΔ περιοχή του οικισμού Αναβύσσου βάσει σύμβασης του 2003 και παράταση προθεσμίας υλοποίησης – Σοβαρές ενστάσεις και προβληματισμός Συμβούλων για την ίδρυση ΚΕΠ Υγείας – Ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου για διεκδικήσεις εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Video 1. Ερωτήσεις (ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ) και ΕΗΔ θέματα. 

ΕΗΔ 1.  Αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 137.135,16€ από το Πράσινο Ταµείο (ΕΤΕΡΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την«Προµήθεια συστηµάτων υπογειοποίησης κάδων προσωρινής απόθεσης απορριµµάτων»

ΕΗΔ2 . Λήψη απόφασης επανακαθορισµού της δαπάνης σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο ακαθάρτων βάσει του Ν.1068/1980

 


 

video B θέματα 1-15

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 121.570,74€ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το έργο «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Κοινότητα Κουβαρά».
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2015. (0:04)
4. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2015. (0:7)
5. Λήψη απόφασης περί έγκριση των συνταχθέντων κτηματογραφικών διαγραμμάτων στα πλαίσια της μελέτης δημιουργίας Γ.Σ.Π. και της περιοχής της μελέτης Π/Ε «Μαύρο Λιθάρι», που εκπονήθηκαν με βάση την 2887/30-06-2004 σύμβαση εργασιών της μελέτης «Κτηματογράφηση-μελέτη ΓΠΣ – Πολεοδόμηση – μελέτη Π/Ε-και δημιουργία Γ.Σ.Π. για τη διαχείριση των κτημ/κών και πολεοδομικών δεδομένων της κοινότητας Αναβύσσου Ν.
Αττικής» (0:18)
6. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της με αρίθμ. 395/11 απόφασης του Δ.Σ. περί συνέχισης εργασιών της μελέτης « Εκπόνηση μελετών για τη πολεοδόμηση(ένταξη σε σχέδιο πόλης)της περιοχής Β΄ κατοικίας (Β.Δ. του οικισμού Αναβύσσου) της Κοινότητας Αναβύσσου του Ν. Αττικής» – (σχετική η από 09-07-2003 σύμβαση της Κοινότητας Αναβύσσου) και παράταση της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης αυτής.(0:45)

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σαρωνικού» (1:07)
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». (1:11)
9. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου ««Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». (1:15)

10.Έγκριση μελέτης «Μελέτη μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στη διασταύρωση της οδού Σοφούλη με την Λ. Σουνίου της Δ.Ε. Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού» (1:20)
11.Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Σαρωνίδας. (1:27)
12.Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης υπαίθριου χώρου αθλοπαιδιών, στη Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας. (1:310
13.Έγκριση γενομένων δαπανών. (1:53)

14.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (1:56)
15.Συζήτηση για το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. Εισηγητής: Αρ.Πρωτ 20380/18-11-2015 έγγραφο εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας (2:08)

 


 

video Γ θέματα 16-17

16.Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξη αυτών στο Δίκτυο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Σαρωνικού στο “ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ” που αναπτύσσεται σε πάνω από 160 Δήμους στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, κου Πατούλη, δημιουργείται στον Δήμο Σαρωνικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ, μία υπηρεσία που ήδη ξεκίνησε σε περίπου 65 μέλη – Δήμους. Η έδρα του θα είναι στην Ανάβυσσο, πάνω από το ΚΑΠΗ, σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου και όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Γ.Σωφρόνης στην εισηγησή του, ο Δήμος διαθέτει τον χώρο, τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου, pc κλπ καθώς και έναν υπάλληλο από το υπάρχον δυναμικό του Δήμου που θα εκπαιδευτεί στο συντονισμό και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης υγείας και με στόχο σε κάποια στιγμή να καλύψει τις ανάγκες μικρών περιστατικών σε ώρες που δεν είναι διαθέσιμες οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας.

Η μικρή, όμως, παρατήρηση του Δ. Σ.Συμβούλου Ευάγγ. Ζεκάκου αναφορικά με τον όρο “ΜΚΟ” που αναφέρονταν στην εισηγητική έκθεση, έγινε αφορμή να ξεκινήσει ο μεγάλος προβληματισμός σε αρκετούς συμβούλους, καθώς ο Αντώνης Μποστανίτης, σύμβουλος της πλειοψηφίας, αντέδρασε αρνητικά και με καυστικό λόγο επί της αρχής του εγχειρήματος, υποστήριξε ότι αυτή η ΜΚΟ, είναι το μέσον για τη διασπάθιση κονδυλίων από τα οποία θα ωφεληθεί ένας κλειστός κύκλος και τίποτα δεν θα διατεθεί στις πραγματικές ανάγκες υγείας και ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί με γιατρούς το υπάρχον ΚΥ Καλυβίων όπου έχουν απομείνει μόνο 2 γιατροί.

Ο Δήμαρχος απάντησε ότι ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο Κ.Υ , σε αντίθεση με το Διαδημοτικό Δίκτυο όπου έχει λόγο και μπορεί να πιέσει για τη βελτίωση των υποδομών.

Δείτε όλη τη συζήτηση και τους διαλόγους μεταξύ συμβούλων και Δημάρχου στο video Γ

17. Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων


 

Screenshot_589 Screenshot_590 Screenshot_591 Screenshot_592

 

[sam id=”6″ codes=”true”] [message-ticker group=”group1″ width=”1000″ height=”200″]
Categories