30/11. Απολογισμός πεπραγμένων Προέδρου ΤΚ ΚΟΥΒΑΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Κουβαρά , η οποία θα γίνει στο Κοινοτικό κατάστημα (Αγ. Δημητρίου 20 ) στον
Κουβαρά, την 30η Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Προέδρου Τοπικής Κοινότητας.
2. Λήψη απόφασης για ίδρυση νεανικής χορευτικής ομάδας.
3. Συζήτηση –Προτάσεις για θέματα που απασχολούν την Κοινότητα.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

Categories