Η ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. Σαρωνικού για τον Προυπολογισμό 2016. video-Πίνακας Αποφάσεων

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο Προυπολογισμός του Δήμου Σαρωνικού για το 2016. Από τα 29 εκ ευρώ, μόνο 2,6 εκ. η συμβολή του Κράτους η οποία βαίνει μειούμενη – Δήμαρχος:  Είμαστε Τοπική Κηδεμονευομένη Διοίκηση, καθώς τα έσοδα του Προυπολογισμού έπιβάλλονται άνωθεν. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για να ξαναγίνουμε Αυτοδιοίκηση –  ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ: Μη νόμιμος ο προυπολογισμός καθώς δεν έχουν ψηφιστεί  επί μέρους Προυπολογισμοί  από τις Δημοτικές Κοινότητες με εξαίρεση την Π.Φώκαια – ΓΚΙΝΗΣ: Eυγενικά αλλά έντονα παράπονα για μη επαρκή κονδύλια προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο και πρόσληψη γιατρού – “Παρών”από Μποστανίτη μετά την δήλωση “Δεν ψηφίζω γιατί δεν κατανοώ τον Προυπολογισμό” – ΡΑΠΤΗ: Λείπουν από τον προυπολογισμό  τα αναπτυξιακά έργα, η συντήρηση των υποδομών και η Κοινωνική Πολιτική.

Ερωτήσεις και διευκρινίσεις για τον Προυπολογισμό, Από την αρχή του video έως 1hr 02′

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Μ.Τσαλικίδης. 1:o4

Α.Ράπτη. 1:05

Α.Μποστανίτης 1:09 – 1:28. “Δεν ψηφίζω γιατί δεν κατανοώ τον Προυπολογισμό”. Η δήλωση προκάλεσε νέο μικρό κύκλο ερωτήσεων από Μ.Χαρίτο, προκειμένου να “βοηθήσει”τον Α.Μποστανίτη.

Γ.Κίτσος. 1:29

Σ. Γκίνης 1:30

Α.Κωνσταντέλλος. 1:32

Δ. Κατσούλης 1:40

Δήμαρχος. 1:41

Ψηφοφορία.1:51

Ψήφιση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2016.1:54

ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  (78 σελίδων) ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

20151216_133718

step0001


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2016 ΑΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣ Δ.Σ. (1)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2016 ΑΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣ Δ.Σ. (2)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ο.Π.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣ Δ.Σ. (1)

Screenshot_800

[sam id=”6″ codes=”true”] [message-ticker group=”group1″ width=”1000″ height=”200″]
Categories