Το Δημοτικό Συμβούλιο της 15/12. (28η συνεδρίαση). video -Πίνακας Αποφάσεων

Εγκαταλείπεται ο σχεδιασμός ίδρυσης αυτόνομου Γραφείου Δόμησης από τον Δήμο Σαρωνικού. Ασύμφορο το εγχείρημα δηλώνει ο Δήμαρχος, κριτική από την Μείζονα Μειοψηφία για κακό σχεδιασμό. Ψηφίστηκε πρόταση γιά ίδρυση Διαδημοτικής Συνεργασίας – Διεκόπη η δωρεάν συνταγογράφηση σε Δημότες που προσέφερε δωρεάν, γιατρός εταιρείας που συνεργάζονταν ο Δήμος κατόπιν καταγγελίας τοπικών γιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο. Μη νόμιμα τα Ιατρεία του Δήμου λέει ο Ιατρικός Σύλλογος. – Κριτική Μ.Τσαλικίδη για το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το Γραφείο του Δήμου για τον Απολογισμό Δημάρχου. Οι απαντήσεις της Δημοτικής Αρχής.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Ε1. Γιά το καθεστως διενέργειας παζαριού στον Κουβαρά. 3ο min

Ε2. Για τον γιατρό που χρησιμοποιήθηκε από τον Δήμο για τη συνταγογράφηση στα Ιατρεία των Δημοτικών Κοινοτήτων.6ο min

Ε3. Για το ΔΤ που εκδόθηκε από τον Δήμο, αναφορικά με τον Απολογισμό του Δημάρχου. 26ο min

Γ.ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ. Για τα προβληματα που δημιουργούνται από την διάνοιξη των δρόμων στην Ανάβυσσο. 30o min

Δ.ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ.  Γιά τη διακοπή εξυπηρέτησης των μαθητών Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων από τα δρομολόγια των λεωφορείων του Δήμου και για την λειτουργία του ΚΕΠ Αναβύσσου.37ο min

Μ.ΓΚΙΝΗ Γιά τις ημέρες σύγκλησης των Δημοτικών Συμβουλίων. 40ο min

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 43.430,00€ από το ΥΠΕΣ της δ΄ κατανομής ΚΑΠ έτους 2015 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων  Δήμου. 42ο min

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2015. 44o min

3. Έγκριση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού έτους 2016. 46o min

4. Διόρθωση της υπ. αριθμ. 219/2015 απόφασης Δ.Σ περί «Αναπροσαρμογής τελών xρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σαρωνικού έτους 2016». 56ο min

5. Λήψη απόφασης επιβολής τέλους διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2016. 59omin

6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης για σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την υποστήριξη άσκησης των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων εντός των ορίων των Δήμων Λαυρεωτικής, Μαρκοπούλου, Σαρωνικού, Κορωπίου και Παιανίας. 60o min

7. Λήψη απόφασης περί εορτασμού Πρωτοχρονιάς – Θεοφανίων στον Δήμο Σαρωνικο. 1h 30′

8. Διοργάνωση εκδήλωσης βράβευσης μαθητών για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.1h 31′

ΕΗΔ. 1hr 35′

Screenshot_798 Screenshot_799

Categories