Επίκαιρή Ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αττικής Π. Σκουρολιάκου για κεραία τηλεφωνίας στη Σαρωνίδα

Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2016
Συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής της Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αττικής Πάνου Σκουρολιάκου με θέμα: «Επέκταση μίσθωσης ακινήτου του Δήμου Σαρωνικού στην Εταιρεία Vodafone Α.Ε.»

Την Δευτέρα 18.01.2016 συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αττικής Πάνου Σκουρολιάκου σχετικά με την «Επέκταση μίσθωσης ακινήτου του Δήμου Σαρωνικού στην Εταιρεία Vodafone Α.Ε.»
Στην πρωτολογία ανέφερε πως η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού στις 18 Μαρτίου του 2015 κατόπιν γνωμοδότησης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου για την επέκταση μίσθωσης ακινήτου στην εν λόγω εταιρεία, χωρίς να λάβει υπ’ όψιν του τις κατά το περιελθόν έντονες αντιδράσεις των κατοίκων.
Ολοκλήρωσε την πρωτολογία του ερωτώντας τον Υπουργό Υποδομών αν τηρείται η νομοθεσία σχετικά με τους όρους εγκατάστασης για κεραίες που τοποθετούνται κοντά σε οικισμούς, και αν υπάρχει έκθεση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στους κατοίκους της περιοχής.
Στην Απάντηση του ο κ. Υπουργός ανέφερε, πως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ορίζεται πως η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις κεραίες στην Ελλάδα είναι μικρότερη από τον μέσο όρο εκπομπής ακτινοβολίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης πως το επίπεδο εκπομπής ακτινοβολίας δεν μπορεί να είναι οριζόντιο αλλά πρέπει να αναμορφωθεί ανά περιοχή εγκατάστασης. Και ολοκλήρωσε την ομιλία του ότι πλέον οι αδειοδοτήσεις για την εγκατάσταση των κεραιών θα γίνεται πλέον από το αρμόδιο Υπουργείο.
Στην δευτερολογία του ο κ. Σκουρολιάκος ανέφερε πως και κατά το παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες σχετικά με την ρύθμιση αυτών των θεμάτων όπως με τον νόμο 3431/2006 αλλά δεν ήταν αποτελεσματικές διότι δεν ελήφθησαν οι απόψεις ούτε των τοπικών κοινωνιών ούτε του Συνηγόρου του Πολίτη αλλά και τις επιστημονικής κοινότητας. Ζήτησε την αναπροσαρμογή των ορίων, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και ανάγκες της περιοχής αυτής του Δήμου Σαρωνικού Αττικής.

Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής

Categories