Το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού της 20/1. video -Παράταση 40 μηνών στην Πράξη εφαρμογής της Παραλίας. Ενημέρωση για Χρήσεις γης Σαρωνίδας.

Ευχές του Δημάρχου για Καλή Χρονιά και ταυτόχρονα Συλλυπητήρια του Σώματος για τον πρόσφατο χαμό της μητέρας του Δημοτικού Συμβούλου Αντρ. Κωσταντέλλου, στο ξεκίνημα του πρώτου Συμβουλίου του 2016 – 11θέσιο από 8θέσιο το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αναβύσσου. -παραπήγματα στον Λόφο του Αγ.Νικολάου επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία καταγγέλλει ο Μ.Χαρίτος, η πολεοδομία έχει επιληφθεί λέει ο Δήμαρχος (στο 18 min) – Ενημέρωση για την εξέλιξη των Χρήσεων γης Σαρωνίδας (στο 21 min) – Ενημέρωση για την πορεία του Σχεδίου Παραλίας, παράταση κατά  40 μήνες στην Πράξη εφαρμογής. Για θετική εξέλιξη μιλούν όλες οι πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου – Άτυπη ενημέρωση για την πορεία της μελέτης Χρήσεων γης Σαρωνίδας. Για κατοίκους που δεν θέλουν κοντά τους τα σχολεία μιλάει ο μελετητής.

VIDEO 1

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Γ.Τζιβίλογλου για την υπόθεση διεκδικήσεων του Αγ. Νικολάου. 13o min

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Γ Τζιβίλογλου για το θέμα των αποφάσεων άρσης απαλλοτρίωσης οικοπέδων του Δήμου εντός των Αλυκών 14ο min

ΕΗΔ. 1  Έγκριση παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Καθορισμός χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικού Διαμερίσματος Σαρωνίδας Δήμου Σαρωνικού» (19o min)

ΕΗΔ 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή για την πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Σαρωνικού (24o min)

ΕΗΔ 3. Γνωμοδότηση περί προαγωγής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου από 8/θέσιο σε 11/θέσιο (26o min)

1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016 της Κοινωφελούς ΕπιχείρησηςΔήμου Σαρωνικού. (27o min)

2. Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού έτους 2016. (29o min)

3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού για την τεκμηρίωση των εσόδων και των εξόδων αυτής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 . (49o min)

4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Αριστόδικος»Δήμου Σαρωνικού έτους 2015.(50o min)

5. Λήψη απόφασης περί ορισμού αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων» (52omin)

6. Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Αποκατάσταση Τμήματος οδού Γ. Σιδέρη Δ.Κ. Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου. (54o min)

7. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ στο ΟΤ 140 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Καλυβίων». (57o min)


VIDEO 2

8. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης των εργασιών της μελέτης: “Ολοκλήρωση της μελέτης «Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης Β’ κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων» του Δήμου Σαρωνικού.στην αρχή του video 2. έως το 57ο min

9. Λήψη απόφασης επί αίτησης Δήμου Αίγινας περί παραχώρησης οχήματος του Δήμου Σαρωνικού (χρησιδάνειο) Αναβολή

10.Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων 58ο min

Ενημέρωση για τις Χρήσεις γης Σαρωνίδας  1:08

Screenshot_1243

Screenshot_1244

Screenshot_1245

βιντεοσκόπηση By LocalWebtv

[sam id=”6″ codes=”true”]
Categories